Apie Karių teisių gynimo centrą

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ teikia profesinės karo tarnybos, atsargos, krašto apsaugos savanorių pajėgų, privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, kurie yra asociacijos "Karių vienybė" nariai (susimokėję stojimo ir nario mokesčius bei parėmę VšĮ "Karių teisių gynimo centrą" 1 arba 2 proc. nuo GPM (tie, kurie galės paremti 1 - 2 proc. nuo GPM tik sekančiais metais, klausimas sprendžiamas yra atskiru susitarimu)) konsultacijas žodžiu ir raštu nemokamai, o atstovavimą Lietuvos administraciniuose teismuose pagal advokato įkainius. Be to, atstovaudami asociacijos "Karių vienybė" narius VšĮ  "Karių teisių gynimo centro" atstovai įgyvendina užsibrėžtus tikslus ir uždavinius pagal įstaigos ir asociacijos įstatus.
 
Jums pagalbos ranką tiesia patyręs kolektyvas, kuris nenuvils Jūsų lūkesčių, todėl laukiame Jūsų kreipimosi nelaimės atveju dėl pagalbos taip užsitikrinant sąžiningas, lygias ir tinkamas tarnybos sąlygas KAS Lietuvos Respublikoje, tarptautinėse operacijose Afganistane, Irake, etc.
 
Karių teisių gynimo įstaiga VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ buvo įkurta 2009 metų lapkričio 19 dieną, kada Krašto apsaugos sistemoje  tarnaujančių vadų savivalė pasiekė apogėjų, nuobaudos buvo dalijamos lengva ranka, prasidėjo etatų mažinimai, spragos socialinių garantijų srityje (motinystės/ tėvystės atostogos, vaiko priežiūros atostogos, nepanaudotų atostogų išleidimo tvarka, maži tarnybiniai atlyginimai). Reikėjo surasti tokį būdą, kuriuo būtų galima sustabdyti neteisėtus veiksmus, nukreiptus pažeidžiančius kario teises, laiduojamas LR Konstitucijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje.  Idėja įkurti VšĮ „Karių teisių gynimo centrą“ kilo po to, kada įstaigos steigėjai vis daugiau sulaukdavo skambučių iš karių, prašančių  padėti.
 
Ryžtingam žingsniui susitelkė nedidelė grupė žmonių, nebijančių pasakyti „Ne“ neteisėtiems vadovybės veiksmams. Todėl tikinti Jūsų, Kariai, pritarimu ir palaikymų, Alvydo Jokšo ir Laimono Jako iniciatyva buvo įsteigta VšĮ "Karių teisių gynimo centras". 
 
Atsargos vyr. psk. Alvydo Jokšo ir atsargos ltn. Laimono Jako pastangos davė pradžią tobulinti ir gerinti karių tarnybos sąlygas. Šiandien yra įrodyta, kad karys turi teisę būti tinkamai įvertintas, tinkamai atliekami tarnybiniai patikrinimai, užkertamas kelias nuobaudoms pagal vadų pageidavimus, vadai už neteisėtus veiksmus gali būti nubausti. O svarbiausia buvo įrodyta, kad karių teisės nenustoja galioti įėjus į dalinį.
 
VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ turi palaikymą visoje Lietuvoje. Į mus kas dieną kreipiasi profesinės karo tarnybos kariai, atsargos kariai, karo tarnybos veteranai, civiliai tarnautojai KAS sistemoje, buvę kariai, karių artimieji, kariai savanoriai, kuriems visais įmanomais būdais stengiamės neatsakyti, ištiesti pagalbos ranką. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ visomis teisėtomis priemonėmis siekia padėti KAM tobulinti karių profesines, socialines, darbo ir ekonomines sąlygas, siekia apginti karių ir darbuotojų teises bei teisėtus interesus.
Puslapis kraunasi...