Būtina informacija būsimiems asociacijos "Karių vienybė" nariams
 

Pirminis 29 eurų stojimo mokestis ir kasmetinis 26 eurų nario mokestis yra būtini. Asociacijai yra gyvybiškai svarbu turėti biudžetą tikslams įgyvendinti. Tačiau pažymime, kad būsimi nariai už tai, kad susiburia į vieną asociaciją, turės teisę asociacijos surinktomis lėšomis būti atstovaujamiems teismuose, institucijose sprendžiant tarnybos ginčą.
 
Taip pat ateityje planuojame galimybę turėti teisę į pigesnę tačiau kokybišką teisinę pagalbą, net paramą ne tik su tarnyba susijusiais klausimais (civiliniai ginčai, skyrybų klausimai, gaisro atveju, artimo asociacijos nario šeimos nario mirties atveju, persikraustymo atveju, itt.).
 
Todėl mes visi kartu turime suprasti, kad viskam reikia Jūsų ne itin didelės, bet asociacijai svarbios nario stojimo ir metinio mokesčio įmokos - finansinį stabilumą užtikrinančios tvarkos (tokia tvarka yra visose asociacijose: tiek Lietuvoje pareigūnų susivienijime (per metus mokamas ~ 44 eurų mokestis), tiek Užsienyje, tiek EUROMIL (0,5 mln. karių moka ~3,2 eurų metinį nario mokestį)).
 
Mokestį galima susimažinti skiriant 2 proc. kitais 2015 metais iki gegužės 1 d. Tada jis sumažės iki 12 eurų per metus. Be to, kuo karių bus daugiau asociacijoje, tuo realesnė galimybė bus peržiūrėti metinį nario mokestį.

Ar tikrai dėl 26 eurų metinio mokesčio karys yra pasiryžęs ir toliau kęsti vadovybės neteisėtus veiksmus, taikstytis su savo pažeistomis teisėmis, o jų pažeidimo atveju mokėti šimtais ir tūkstančiais teisinei pagalbai, stebėti, kaip žuvusių tarnybos draugų artimieji ir vėl negaus kompensacijų, kaip KAM TTK ir toliau vengs pripažinti karių traumas ir mirtis susijusias su tarnyba?

Pagarbiai,
Laimonas Jakas
Puslapis kraunasi...