R. Šimašiaus patarėjas K. Žukauskas grasina uždaryti VšĮ Karių teisių gynimo centrą (0)

Paskelbta 2019 Kovo 07 d.

Ar mes auginame politinius tironus kaip Karolis Žukauskas, kurie priskrenta prie merų šono, kurie dėl jiems neįtikusio klausimo ar nuomonės mano galintys uždarinėti nevyriausybines organizacijas, žiniasklaidos priemones ir sudirbinėti žmones? Ar tai ir yra šios valstybės pamatas, kada patarėjai tampa Dievais, o visi kiti jų manymu yra debilai ir nedrįsta pulti? Toks Karolio Žukausko elgesys yra diktatoriškas ir nieko bendro neturi su Vakarų kultūra, nes yra persmelktas komunistine sovietine nomenklatūra.

NACIONALINIS PRANEŠIMAS IŠVADA DĖL KARIŲ TEISIŲ, LAIDUOJAMŲ LR KONSTITUCIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ KONVENCIJOJE, PADĖTIES LIETUVOJE (0)

Paskelbta 2019 Vasario 05 d.

Viešai deklaruojama, kad KAM planuoja statyti už bendrą 165 mln. Eur sumą tris kariuomenės miestelius, kurių bendras plotas sieks 60 000 m2 plotą . Vilniuje daugiaaukščio pastato su pilnu įrengimu pastatymo kaina yra maksimaliai iki 1200 Eur/ m2 su 2-3 požemine automobilių parkavimo aikštele, kuri neįsiskaičiuoja į plotą, o mažaaukščio pastato statyba nuo 500 iki 900 Eur/m2. Vidutiniškai skaičiuojama m2 kaina siekia 975 Eur/ m2. Viso 60 000 m2 × 975 Eur/m2 = 58 500 000 Eur. Projektavimas 60 000 m2 × 35 Eur/ m2 = 2 100 000 Eur. Viso tiesioginės statybos išlaidos siekia 60 600 000 Eur be PVM. Todėl privaloma atsakyti, kodėl yra 2,5 karto išpučiama konkurso kaina ir kur tada planuoja atiduoti 104 400 000 Eur?

LAIMONAS JAKAS: KAM NETEISĖTAI PAREIKALAVO KOMPENSACIJOS IŠ KARIO (0)

Paskelbta 2017 Kovo 23 d.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ rekomenduoja kariams nepasirašinėti su KAM papildomų sutarčių dėl mokymosi ir kursų, kadangi po to, tie kariai, išėję į atsargą, gali tapti skolininkais ir turėti reikalų su antstoliais. Pagal tarnybos statutą vadai privalo rūpintis karių kvalifikacijos kėlimu, o pavaldiniai turi vykdyti įsakymus. Įsakymo vykdymas vykstant į mokymus, kursus ir kvalifikacijos kėlimą yra tiesioginis kario pareigų vykdymas. Todėl išlaidos, patirtos dėl tokių mokymų galėtų būti pripažintos tik tokiu atveju, jeigu KAM neišlaikytų puskarininkių mokyklos ir Lietuvos karo akademijos, kurioms yra skiriamos milžiniškos lėšos nepriklausomai nuo to, ar tas karys ten mokysis ar ne, o tie mokymai būtų rengiami civilinėse organizacijose, kurios už kiekvieną studentą pateiktų apmokėjimui aiškią sąskaitą.

KARYS IŠMOKAS IŠ SODROS ATGAVO TIK PER TEISMĄ, NESIKREIPĘ LIKS UŽ BORTO (4)

Paskelbta 2017 Kovo 20 d.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas padėjo tašką dar vienoje byloje, kurioje Lietuvos Respublikos karys, dabar esantis atsargoje, tik per teismus padedant VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ steigėjams Alvydui Jokšui ir Laimonui Jakui atgavo LR Konstitucija laiduojamą teisę į šeimos socialinę gerovę. Teismas priėmė sprendimą, kuriuo buvo panaikinti SoDros valdybos ir Klaipėdos skyriaus sprendimai, o pastaroji buvo įpareigota apskaičiuoti ir išmokėti kariui neteisėtai neišmokėtą priklausančią išmoką vaiko priežiūrai iki dviejų metų. Teismas aiškiai nurodė, jog „negali būti pripažįstamas teisės aiškinimas, nesuderinamas su pagarba žmogaus teisėms, kurią iš esmės garantuoja visi pagrindiniai tarptautiniai aktai“.

Laimonas Jakas : "LR Seime įregistruotas įstatymas, leidžiantis kariams vienytis į profsąjungą" (2)

Paskelbta 2017 Kovo 08 d.

Laimonas Jakas pateikė LR Seimo nariams Lietuvos karių profesinei sąjungai steigti būtinus įstatymų projekto dokumentus, parengtus VšĮ „Karių teisių gynimo centre“, kuriuos derino ir analizavo kartu su teisininkais. Trišalės tarybos aktyvūs svečiai – LR Seimo narys, socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Gediminas Vasiliauskas ir LR Seimo narė, švietimo komiteto narė Aušra Papirtienė pateikė savo įžvalgas. Jie akcentavo, kad šiam projektui priimti reikia politinės valios, kuri, kaip jie tikisi, bus pozityvi. Todėl šiandien, rūpindamiesi Lietuvos profesionaliais kariais, įregistravo įstatymo pataisą, leidžiančią Lietuvoje kariams būti profesinės sąjungos nariais.

Krašto apsaugos ministrui pristatytas pasiūlymas steigti karių profesinę sąjungą (0)

Paskelbta 2017 Vasario 02 d.

Krašto apsaugos ministras atidžiai išklausė pasiūlymus ir pažadėjo artimiausiu metu įsigilinti į pateiktą informaciją. Ministras prisipažino, kad yra atviras dialogui su visomis karių organizacijomis, ir priėmė asociacijos „Karių vienybės", kurios pirmininku yra L.Jakas, bendradarbiavimo pasiūlymą su Krašto apsaugos ministerija, kurio pagrindu derins bendradarbiavimo sutarties projektą. Ministras padėkojo už pateiktus pasiūlymus ir pažadėjo, kad šis susitikimas nebus paskutinis.

KAM, SUTIKDAMA SU VŠĮ „KARIŲ TEISIŲ GYNIMO CENTRU“, LENGVINS KARIAMS MOKYMOSI IŠLAIDŲ NAŠTĄ (0)

Paskelbta 2016 Liepos 08 d.

KAM nurodo, kad „<...> jeigu šios pastabos Seimo bus priimtos, kariams, kurie neištarnavo įsipareigoto sutartyje termino, apskaičiuota <...> suma būtų mažesnė, o jei karys, kaip nurodoma KTGC pranešime, po atleidimo iš tarnybos sudarytų kario savanorio sutartį ir pagal ją ištarnautų nustatytą terminą, išlaidų, susijusių su profesiniu rengimu ir kvalifikacijos tobulinimu, neatlygintų“.

Ar kariai pasitiki karo medicinos tarnyba? (4)

Paskelbta 2016 Birželio 29 d.

Klausėme karių atsakyti anonimiškai apie Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos (toliau - KMT) darbo kokybę. Štai kokie yra rezultatai po daugiau nei mėnesį trukusios viešos apklausos. Viso balsavo 104 respondentai, iš kurių nepatenkinti viso buvo 56,73 proc., atsakę, jog nei taip, nei ne - 23,08 proc., o patenkinti KMT - 20,19 proc.

LAIMONAS JAKAS: PADĖKIME UKRAINAI VISI, KAS GALIME IR KAIP GALIME (0)

Paskelbta 2016 Birželio 28 d.

2016 metais birželio 7 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos ODIHR organizuotame kartu su EUROMIL apskirtojo stalo diskusijoje, VšĮ "Karių teisių gynimo centro" mano, Laimono Jako kaip vadovo dėka, įdėtomis pastangomis tarpininkaujant tarp EUROMIL ir Ukrainos karių asociacijos, susitikime kartu su mumis dalyvavo ir Ukrainos karių sąjunga, vienijanti Ukrainos karius ir savanorius (PA "Ukrainian Union of combatants and volunteers of the ATO").

Laimonas Jakas: protestavę kariai atskiriami nuo kitų (2)

Paskelbta 2016 Gegužės 31 d.

Toks J.V. Žuko, o gal ir paties KAM ministro Juozo Oleko, elgesys tuo pačiu duoda, mūsų įsitikinimu, signalą visiems kitiems šauktiniams bei profesinės karo tarnyboms kariams, kuriems buvo parodyta, kas nutiks tiems, kurie reikš garsiai savo teisėtus reikalavimus, nuomonę ir nebijo atskleisti kariuomenėje egzistuojančias problemas. Vadinasi, išvada yra viena, karys mirė, viskas užtilo (o gal užtildė), tačiau sistema liko nepakitusi.

Reikalavimas gen. ltn. J. V. Žukui pašalinti šmeižiančią informaciją ir atsiprašyti (0)

Paskelbta 2016 Gegužės 27 d.

Lietuvos kariuomenės vadas pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, apšmeižė tiek Laimoną Jaką, tiek VšĮ „Karių teisių gynimo centrą“. Remiantis turimais duomenimis yra pagrindas abejoti Lietuvos kariuomenės vado ir KMT atstovo pateikta informacija dėl mirusio kario pirmo apsilankymo medicinos punkte 2016-05-15 dieną 14.50 val. Iš turimos facebook kario paskyros matyti, kad jau ryte 10.55 val. karys gulėjo med. punkto palatoje. Kariuomenės vadas nurodė, kad jo būklė pagerėjo, nors karys pats savo facebook paskyroje nurodė nusivylimą, kad jį paguldė į med. punktą su 39.2 oC karščio temperatūra. Kariai, kurie bendravo su VŠĮ „Karių teisių gynimo centras“ vadovu Laimonu Jaku nurodė, kad 2016-05-15 dieną buvo atmestinai žiūrima į mirusio kario būklę, jo nelankė med. punkto personalas, ir tik patiems kariams pasakius, kad jam yra labai blogai, informavus, kad jis neturėjo jėgų nueiti pavalgyti, tik po to med. punkto personalas organizavo jo išvežimą iš dalinio dalinyje esančiu transportu.

Karių atstovų susitikime Prahoje tema: moterų tarnybą NATO šalių karinėse pajėgose (0)

Paskelbta 2016 Gegužės 24 d.

2012 metais Lietuvos naujienų portalai skelbė, kad Lietuva pagal tarnaujančių moterų skaičių, lenkia labai daug NATO šalių. VšĮ „Karių teisių gynimo centrui“ išanalizavus, paaiškėjo, kad Lietuva labai atsilieka nuo daugelio valstybių būdama 19 vietoje iš 29 NATO valstybių. Lietuvą lenkia tokios šalys kaip Latvija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Vokietija, UK, Kanada, etc. Laimonas Jakas pabrėžia, kad yra būtina skatinti kuo daugiau moterų siekti karinės tarnybos, tačiau tam LR Krašto apsaugos ministerija turėtų atlikti daug namų darbų, pavyzdžiui, leisti daugiau moterų dalyvauti ne tik administraciniuose darbuose, medicinoje, logistikos srityje, bet ir kariniuose veiksmuose. NATO patirtis rodo, kad karės ne ką mažiau nusileidžia kariams vyrams. Be abejo, tai pareikalaus daugiau indėlio į programas, kurioms reikia paruošti visą kariuomenę sėkmingai integruoti karių tarpe didesnį skaičių moterų.

Ar KMT aplaidumas pražudė karį? (8)

Paskelbta 2016 Gegužės 17 d.

2016-05-15 dieną apie 11 val. karys kreipėsi dėl negalavimų į KMT mediką Ruklos mokomajame pulke. Karys kalbėjo su mama 10.30 val. ir pasakė „Mama, man yra labai blogai, pykina, silpna, man galvą skaudą, einu į punktą“. Mama pasakė „Eik skubiai būtinai, kad nebūtų meningitas“, karys atsakė „Jojo“. Tai buvo paskutiniai Kario žodžiai mamai;

Nuo J. Oleko gero maisto karys prarado gyvybę? (8)

Paskelbta 2016 Gegužės 16 d.

Mirusio kario šeimai vienareikšmiškai priklauso 120 minimalaus atlyginimo vienkartinė kompensacija, kuri siekia 42 000 eurų, pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 67 str. 1 d. ir 11 d. Praktika rodo, kad KAM visada siekia surasti priežasčių, kodėl nemokėti kompensacijos mirusių karių artimiesiems. Todėl neabejoju, kad ir šiuo atveju galimai bus siekiama kaltinti karį dėl jo buvusios sveikatos būklės siekiant įrodyti, kad tai neva buvo natūrali mirtis dėl ligos, neva nesusijusios su karo tarnyba. Tokių atvejų jau buvo praeityje, todėl tikėtina kad ir šiuo atveju taip gali atsitikti. Taip nėra teisinga, todėl tikiuosi, kad artimieji nepasiduos įtikinėjimui ir kovos dėl priklausančios kompensacijos, nepaisant tokio sunkaus momento, netekus savo sūnaus. Reiškiu didelę užuojauta mirusio kario tėvams ir artimiesiems.

AR MES VERTI LAISVĖS? (0)

Paskelbta 2016 Gegužės 13 d.

Dabar valstybės vadovai gražiai kalba, kad reikia pagerbti II pasaulinio karo metu žuvusius karius. O anksčiau žuvusiųjų tegul ir toliau skendi žolėse... Kaip vis dėlto skiriasi žodžiai nuo darbų. Nors gal ir ne visai. Štai 2015-05-05d „ Lietuvos žinių“ laikraštyje yra straipsnis „Vilniuje kyla memorialas kariams“. Gražus straipsnis, gražios mintys, graži paminklo fotografija su dar gražesniu užrašu ant paminklo:“ Žuvusiems už Tėvynę. Jų kapai žinomi Dievui.“ Taip, daugelio žuvusiųjų kapai težinomi Dievui . Toliau straipsnyje rašoma:“ Iš viso šiame sklype suprojektuotos 58 kapavietės. Jose, artimiesiems pageidaujant, galės būti laidojami kariai, žuvę eidami tarnybą, taip pat generolai, kariuomenės vadai ir krašto apsaugos ministrai. Bendra jų vertė – daugiau kaip 46 tūkst. Eurų.“ Toliau cituojama ministro J. Oleko kalba: „Įamžindami karių atminimą, prasmingai įamžiname garbingą mūsų valstybės, kariuomenės istoriją. Lietuvos kariai visada gynė nepriklausomybę, mūsų valstybės demokratiją.“ Į galvą skverbiasi mintis, - gal būt gražus paminklas, prasmingi žodžiai buvo reikalingi prestižinėse Antakalnio kapinėse sklypui KA ministrų, generolų, kariuomenės vadų kapavietėms gauti? O juk čia pat, Antakalnio kapinėse, apžėlusiuose kapeliuose, be jokio kyželio ar atminimo lentelės ilsisi mūsų kariai.

KAM ministras ir valdininkai pažeidė Konstitucines karių teises? (2)

Paskelbta 2016 Gegužės 12 d.

2016 gegužės 5 dieną piketo „Už Lietuvos karius“ metu prie LR Krašto apsaugos ministerijos Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą pripažinti VĮ "Turto bankas" Kaune Ašmenos 2-ojoje g. 25A viešame aukcione parduotų butų su ten gyvenančiais asmenimis rezultatus negaliojančiais. Pagrindinis motyvas: valstybės (KAM J. Oleko) interesas parduoti brangiau turtą negali būti vertinamas labiau nei žmogaus teisė į būstą ir jo neliečiamybę. Teismas konstatavo, kad tada, kada vienu metu egzistuoja abu valstybės interesai - pirmiausia turi būti vertinamas pastarasis interesas, ginantis asmens teisę į būstą ir jo neliečiamybę. Teismo sprendime yra aiškiai nustatyta, kad valdininkų ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) stumiamame aukcione buvo pažeistos karių ir jų šeimų konstitucinės teisės. Esu dėkingas advokatui ir teisininkams, kurie galėjo apginti tuos karininkus ir jų šeimos narius nuo, mano įsitikinimu, šiandien egzistuojančio „valstybinio monstro“, nesiskaitančio su piliečiais ir sąmoningai bauginančio visuomenę.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) yra už Lietuvos karių teises - palaikykite mūsų patikimus draugus (0)

Paskelbta 2016 Gegužės 03 d.

Žinių radijuje vyksta 2 turo balsavimas, kuriame VšĮ "Karių teisių gynimo centrą" remianti Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) užima jau 3 vietą. Šis balsavimas, o taip pat ir komisijos vertinimas, lemia, kas pateks į kitą debatų turą. Prabalsuojam ir taip išreiškiam paramą mūsų VšĮ "Karių teisių gynimo centrui" ir centro draugams, kurie siekia ir ateityje būdami LR Seime sieks padėti kovoti prieš tuos, kurie pažeidžia karių teises ir nusispjauna į paprasto kario buitį.

2016-05-04 - 2016-05-06 piketo dienotvarkė (1)

Paskelbta 2016 Balandžio 28 d.

Gerbiami, kariai, atsargos kariai, karių artimieji, prašau pranešti privačia žinute man, kas iš Jūsų dalyvaus pikete ir kada (išskyrus PKT karius). Jūsų dalyvavimas yra labai svarbus Jums patiems. Pikete dalyvauti atvyksta ir EUROMIL Prezidentas Emmanuel Jacob. Papildomai pridedu Jūsų žiniai 2016-04-28 Vilniaus administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymą Nr. A30-1221, kreipimąsi į KAM ir piketo dienotvarkę. Iki pasimatymo!

Dalyvauk 2016-05-04 - 2016-05-06 pikete už karių teises (0)

Paskelbta 2016 Balandžio 26 d.

Piketo laikas ir vieta: 2016-05-04 diena 10 val. – 16 val. – LR Vyriausybė, Kudirkos aikštėje; 2016-05-05 diena 10 val. – 16 val. – LR Krašto apsaugos ministerija; 2016-05-06 diena 10 val. – 16 val. – LR Prezidentūra, Daukanto aikštė.

DĖL KARIŲ TEISIŲ, LAIDUOJAMŲ LR KONSTITUCIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ KONVENCIJOJE, PADĖTIES LIETUVOJE (0)

Paskelbta 2016 Balandžio 22 d.

Lietuvos karinėse pajėgose tarnaujantys kariai susiduria su nemažai jų žmogaus teisių, laiduojamų Konstitucijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje, pažeidimų, kuriuos, mūsų vertinimu, toleruoja LR krašto apsaugos ministerija (KAM). VšĮ Karių teisių gynimo centras stebi karių teisių padėtį Lietuvoje nuo 2009 metų, todėl galima tvirtai daryti išvadą, kad situacija dėl karių teisių pažeidimo Lietuvoje šiandien yra pablogėjusi. Negana to, kad KAM nededa pakankamai pastangų pašalinti nuolat tuos pačius ilgus metus egzistuojančius pasikartojančius pažeidimus, tačiau dar ir papildomai pati inicijavo daugelį procesų, kuriais kariams laiduojamos žmogaus teisės yra visiškai sumenkintos ir negerbiamos. Nuo 2009-ųjų 2015–2016 metai yra pirmieji metai, kai labai išryškėjo diskriminacijos požymiai Lietuvos karinėse pajėgose, lyginant su kitų NATO valstybių karinėmis pajėgomis.

VSD ir AOTD taikiklyje kitos tautybės Lietuvos kariai (0)

Paskelbta 2016 Balandžio 08 d.

Kada sekantis karys papuls po AOTD ir VSD taikikliu dėl savo socialinės ir tautinės padėties? Tu gali būti sekantis! Šiandien mums yra žinomi jau 2 atvejai, kada AOTD atleido ir jau atleidinėja du karininkus, kurie turi giminių iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos. Vien tik dėl to, kad kariškiai turi giminaičius jų įvardijamose šalyse nedaro pagrindo jiems atimti leidimus dirbti su slapta informacija ir rekomenduoti atleisti iš tarnybos, todėl galima daryti rimtą išvadą, kad Lietuvos piliečiai, tame tarpe ir kariai, yra pradėti persekioti vien tik dėl savo įsitikinimų, giminaičių socialinės padėties ir savo tautybės. Man asmeniškai tokia VSD ataskaita primena bulvarinį skaitalą, kuris mano vertinimu prilygsta komiksų knygelei. Tiek VSD, tiek AOTD "agentų" vykdoma "raganų medžioklė" kitaip vadinama "kontra žvalgyba" prieš savus Lietuvos piliečius neveda prie gero ir, mano nuomone, yra niekas kita kaip visuomenės skaldymas, kenkimas tam pačiam "jų saugomam" nacionaliniams saugumui bei karių ir piliečių Konstitucinių teisių šiurkštus pažeidimas.

LAIMONAS JAKAS: VSD DIREKTORIUS DREBINA DEMOKRATIJOS PAMATUS (0)

Paskelbta 2016 Balandžio 05 d.

VSD direktoriaus plk. D. Jauniškio pastarieji pasisakymai ir ketinimai dėl VSD reformos ir veiklos principinių nuostatų mano nuomone byloja apie tai, kad jam pačiam ar jo aplinkai reikia priimti tokius įstatymus, kuriais būtų ribojami ir net jų pagrindu baudžiami asmenys, kurie pateiktų informaciją ar nuomonę, neatitinkančią skleidžiamos VSD ar politinės valios informacijos turinio, kuri be jokių detalesnių apribojimų galėtų būti pripažinta dezinformuojančia ir keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui. Mano įsitikinimu, toks pasiūlymas, kuris atsiremia į žodžio laisvės ribojimą, savaime suteikia rimtą pagrindą svarstyti klausimą dėl plk. D. Jauniškio galimos kompetencijos stokos duotose pareigose ir polėkio į totalitarizmą, kuris yra nesuderinamas su demokratinės valstybės principais ir yra priešiškas demokratinės tautos interesams.

Krašto apsaugos ministerija kelia atlyginimus kariams net 60 proc. (2)

Paskelbta 2016 Balandžio 01 d.

Ačiū visiems, kurie "užkibot" :) ant pokšto su balandžio 1 dėl atlyginimų pakėlimo :). O dabar keliaujame toliau prie rimtų darbų dėl Jūsų atlyginimų ir kitų socialinių bei žmogaus teisių gynimo. Brangūs Kolegos ir Draugai, sakome Jums iki malonaus ir sėkmės tarnyboje. Visada laukiame Jūsų kreipimosi.

Sveikiname su Šv. Velykomis! (0)

Paskelbta 2016 Kovo 27 d.

Šv. Velykų dieną atgimstančio gėrio ir tikėjimo stebuklas tegul atneša Jums ir Jūsų šeimos nariams šilumos, gėrio ir tarpusavio supratimo.

Compassion to Brussels people (0)

Paskelbta 2016 Kovo 22 d.

Our association expressing compassion to Brussels people and to all EUROMIL collective. We were shocked when we heard the last news about the new bombings in Europe in European Union capital in the Brussels International airport and this metro station.

ŠAUKTINIAMS DIDESNE ALGA KAM DISKRIMINUOJA PROFESIONALUS (0)

Paskelbta 2016 Kovo 16 d.

J. Oleko sprendimas yra neteisingas bei diskriminuojantis, kuris stipriai mažina profesinės karo tarnybos karių moralę. Mano vertinimu, kalbant vien tik apie šauktinius savanorius toks algos padidinimas nėra blogas dalykas savaime, tačiau žiūrint į visą situaciją kariuomenėje, į karių profesionalų reakciją – sprendimas pakenkė karių moralei. J. Olekui labai norint padidinti PPKT karių algas, pirmiausia reikėjo ištesėti pažadus, duotus rudenį ir pateikti visos kariuomenės profesionalų algų padidinimo parengtą įstatymo projektą. To mūsų žiniomis nėra padaryta, o PKT karių algos daugiau nei 10 metų nesikeičia. Toks KAM ministro elgesys yra diskriminuojantis kitų profesinės karo tarnybos karių atžvilgiu. Todėl Krašto apsaugos ministras elgiasi neatsakingai bei pažeidžia profesionalų teisėtus lūkesčius.

VALSTYBĖS GYNIMO TARYBA ŠAUKTINIAIS PROBLEMŲ NEIŠSPRĘS (0)

Paskelbta 2016 Kovo 14 d.

Manau, jog ateityje vykdant šauktinių atranką reikėtų apsispręsti, dėl šaukiamų asmenų amžiaus. Pirmiausia šaukiami asmenys turėtų būti nuo 18 - 20 metų, t. y. tie asmenys, kurie yra baigę vidurinę mokyklą bei kurie faktiškai yra mažiausiai finansiškai pažeidžiami. Tam tikra prasme, pašaukus jaunuolį po vidurinės mokyklos baigimo, jam yra suteikiamos puikios sąlygos fiziškai ir psichologiškai sutvirtėti, įgyti vadovavimo įgūdžių, paklusnumo, tvarkos, be to yra suteikiama kario alga ir premija už gerus tarnybos rezultatus bei po tarnybos žadama kompensacija pirmosios pakopos studijų kainai. Todėl toks šaukimo principas palengvintų ir pačių jaunuolių bei jų tėvų gyvenimą, kadangi tam tikrą finansinę naštą prisiimtų valstybė.

Švęskime Kovo 11 santūriai ir nuoširdžiai (0)

Paskelbta 2016 Kovo 11 d.

Kariai, sveikinu Jus su šia nepriklausomybės atkūrimo diena, žyminčia mūsų didelį norą būti laisviems, nepriklausomiems ir vieningiems. Linkiu būti solidariems ir vienas kitiems pakantiems. Šiandien linkiu švęsti šią šventę santūriai ir savam rate, būkime laisvi viduje ir nesistenkime įtikti vadams ar politikams, kurie Jus kariai prisimena kada reikia iš Jūsų kažko arba reikia pasirodyti per šventes geriems.

M113 VAIRUOTOJUI LIKUS 8 MĖNESIAMS IKI PENSIJOS– ATLEIDIMAS (0)

Paskelbta 2016 Kovo 07 d.

Šiandien vienas iš tų pasmerktųjų karių manęs klausia kaip ištarnauti dar 8 mėnesius, kad neprarastų pensijos dėl to, kad dar prieš pusę metų išvyko kartu su kitais tarnybos draugais norėdamas jiems padėti surasti minėtą striukę. Tad gerb. generole J. V. Žukai, gerb. ministre J. Olekai, ką Jūs patartumėte jam atsakyti? Kad vadovybė nusispjauna į karį likus 8 mėnesių tarnybai iki pensijos ir jį atleis dėl to, kad jis išvažiavo į poligoną turėdamas teisę tą dieną vairuoti šarvuotį tam, jog padėtų surasti striukę, ar kad Jūs vieną kartą būsite vyrais ir užkirsite kelią šiai neteisybei?

SPEC. TARNYBOS SEKA PROFSĄJUNGAS (0)

Paskelbta 2016 Vasario 25 d.

Šiandien tampa tam tikra populiari elgesio norma neturint atsakymų ar siekiant išsisukti iš problemų, imti gąsdinti, bauginti visuomenę Rusija, kurstyti visuomenę nepasitikėti tam tikromis socialinėmis grupėmis. A. Butkevičius nėra pats primas ir manau nepaskutinis, kuris taip pasielgė, tiesiog jis dar kartą parodė dalies „užkrėstos visuomenės“ elgesio modelį esant nepalankioms nuomonėms ar elgesiui, kuris priešiškas tai visuomenės daliai, kitaminčius vadinti priešais, juos putinizuoti.

VASARIO 16-oji – ATIMTA DIENA IŠ LIETUVIŲ (0)

Paskelbta 2016 Vasario 16 d.

Šiandien tą pačią dieną vadovybė dėkos Jums už atsidavimą kaip padėką gražindami štai ką: 1. Dvigubus standartus; 2. Diskriminaciją; 3. Pažeminimą; 4. Neaiškias socialines garantijas; 5. Tuščius ir melagingus pažadus; 6. Negražintas pensijas.

LAIMONAS JAKAS: LIETUVOS KARIAI MAITINAMI PRASČIAU UŽ JAV KARIUS (0)

Paskelbta 2016 Vasario 08 d.

VšĮ "Karių teisių gynimo centras“ ėmėsi domėtis, kiek minėtame SOR yra numatyta lėšų JAV karių maitinimui. Tad paaiškėjo, kad JAV kariui yra skiriama 8,20 eurų be PVM kai tuo tarpu Lietuvos kariuomenės kariams maitinimui maksimali skiriama dienos maitinimo suma sudaro 5,40 eurų be PVM. Tad skirtumas yra itin ženklus – 65,85 proc. Beveik 70 proc. didesnės lėšos yra skiriamos maitinti užsienio karį. Todėl nenuostabu, kad būtent dėl didesnio finansavimo JAV karys gauna žymiai didesnį racioną ir skanesnį maistą. Todėl tai yra tas pats kas mūsų karius maitinti valgykloje, o JAV karius maitinti restorane.

LAIMONAS JAKAS: JUOZAS OLEKAS 2016 APKARPĖ KARIŲ SOCIALINES GARANTIJAS (0)

Paskelbta 2016 Sausio 25 d.

Gerbiami Kariai, ar Jūs girdėjote apie šį įsakymą? Kaip jaučiatės žinodami, kad Jus mulkina? Jūs nešate prašymus, renkate kuro čekius, o tuo tarpu Jūsų tiesioginiai vadai yra gavę mano vertinimu neteisėtą įsakymą, kurio vadai nevykdyti negali, nes: (1) jei nevykdys atsisveikins su turimomis pareigomis arba nuplauks karinis laipsnis, gal net iš tarnybos išgrūs, žlugs visa karjera, kentės jų šeimos; (2) jei įvykdys – susiteps kaip J. Olekas ir bus stumdomos marionetės, išsaugos gerovę, tačiau atims iš Jūsų, Kariai, pažadėtą kompensaciją, bei patys negaus jos.

Laimonas Jakas: kariai pensiją iš krašto apsaugos ministerijos atgauna tik per teismą (0)

Paskelbta 2016 Sausio 22 d.

Paprasčiausiai politinė valia to nenori, nes mano nuomone pensininkai yra neįdomūs jiems, o ir patys pensininkai turėdami mažą biudžetą ne ką gali ir nuveikti kovodami už savo teises, kadangi negali įpirkti teisininkų pagalbos ir finansuoti brangius teisminius ginčus per advokatus.

Laimonas JAKAS: Nemotyvuotas karys už brangios technikos vairo (0)

Paskelbta 2016 Sausio 06 d.

Ar rezervistas panorės grįžti? Lietuvos parengtą rezervą sudaro visi profesinėje karo tarnyboje tarnavę į atsargą išėję kariai iki 55 (60) metų amžiaus. Esant mobilizacijai šie atsargoje esantys gali būti pašaukti tarnybon. Tačiau yra keli dalykui, kuriuos vis dėl to praleido kariuomenės vadas savo kalboje. Pirmiausia šiandien parengti rezervistai yra „apiplėšti“, nes jų pensijos yra negražintos, metami į gatvę, kadangi pasikeitė politinė valia dėl tarnybinių butų, išleidus į atsargą kiekvienas parengtas PKT karys yra „prievartaujamas“ susimokėti už kursus, į kuriuos siuntė vadovybė. Darosi nejauku, kaip iš tiesu mūsų kariuomenės vadas ir jo žinioje štabų viršininkai kuria mūsų rezervą palydėdami mūsų karius į tą patį rezervą per „spaudimą“, „šantažą“ ir pažeminimą. Jei jau karys pats užsimokėjo už kario parengimą, kuriame turėjo dalyvauti privalomai pagal tarnybos statuto reikalavimus, tada jis įgyja ir laisvę spręsti kur tas žinias panaudoti. Tad po tokių išleistuvių į parengtą rezervą dažnas pagalvos ar sugrįžti, ar vis dėl to ieškoti priežasčių negrįžti. Natūralu – kuris iš mūsų norėtų grįžti ten, iš kur tiesiogine žodžio prasme išujo, pažemino.

Tikrosios karo tarnybos karių socialinės garantijos pagal savivaldybes (0)

Paskelbta 2016 Sausio 06 d.

VšĮ "Karių teisių gynimo centras" teikia 2015-12-17 dienos duomenis apie tikrosios karo tarnybos karių socialines garantijas 35 savivaldybėse. Nuo šiol kiekvienas karys ar jos šeimos narys gali pasižiūrėti kokias jam priklauso socialinės garantijos pagal gyvenamąją vietą. Be to, gali reikalauti, kad jam būtų teikiamos tos pačios socialinės garantijos, kurias gauna kitose savivaldybėse, kadangi LR Konstitucijoje yra įtvirtintas diskriminacijos draudimas.

LAIMONAS JAKAS: ŠAUKTINIŲ IR PKT KARIŲ SAVIVALDYBĖSE SOC. GARANTIJŲ ANALIZĖ (0)

Paskelbta 2015 Gruodžio 17 d.

Įvertinus TKT specifiką, nuolatinę karininkų rotaciją, kareivių ir seržantų periodinį perkėlimą iš vieno savivaldybėje esančio dalinio į kitos savivaldybės teritorijoje esantį dalinį, išvada peršasi tik viena, kad šiai dienai priešingai nei teigia LSDP paskirtas KAM ministras, nėra užtikrintas vienodas socialinių garantijų paketas kariams šalies mastu vertinant 35 savivaldybių iš 60 gautus atsakymus. Dėl ko nukenčia karių šeimų gerovė ir finansai.

Laimonas Jakas: Ar atitikai VST vado lojalumo kriterijus? (0)

Paskelbta 2015 Gruodžio 10 d.

Straipsnyje kiekvienas atsakymas į klausimą buvo nukreiptas į rytojų, į ateitį, kad kažkas kažko imsis, darys, spręs, tirs. Nieko konkretaus. Tačiau visuomenę ir tarnybos pareigūnus sukrečianti esminė žinia buvo pateikta kaip faktas, kuris turėjo nesukelti jokių abejonių. Tačiau ėmė ir sukėlė, nes pagrindiniai argumentai, kuriais pasirėmė R. Pocius, kaip antai facebook paskyroje foto nuotrauka, ar foto nuotrauka su kai kuriais asmenimis, buvo labai riboti ir mažareikšmiai. Praktiškai taip išeina, kad pagal tokią mano vertinimu "iškrypusią" R. Pociaus logiką, valstybės priešu galime tapti mes visi bet kada ir bet kur, pavyzdžiui, net nuėję į Valerij Meladze koncertą, kurį pats mačiau ir ten buvau, nueidami į Comedy Club pasirodymą ar bet kurį kitą Rusijos atlikėjo ar kokį kitą kultūrinį renginį, turint senelį, tarnavusį sovietinėje armijoje, tiesiog kalbant rusiškai, airsoft žaidimuose dalyvaujant apsirengus vienoje barikadų pusėje sovietine apranga (kas vyksta tikrai airsoft klubuose, kai vieni rengiasi JAV spec. pajėgų uniformomis, kiti rusiškomis, sovietinėmis, vokiškomis ir t.t.). Toks mąstymas paprasčiausiai mus, Lietuvos piliečius, veda ne į saugią ateitį, o į susipriešinimą. O tokio vado elgesys savo prasme vertintinas kaip tarnybų supriešinimu, kadangi pasisakymuose palietė ir kitų tarnybų pareigūnus.

Antras darbas Kariams nėra nusikaltimas (0)

Paskelbta 2015 Gruodžio 08 d.

Teismo vertinimu, O Juškos siektas tikslas – nutraukti krašto apsaugos profesinės karo tarnybos sutartį – nėra nusikalstamas, o siekis nutraukti darbo ar tarnybos santykius yra saugomas LT Konstitucijos bei įstatymų, tačiau priemonės šiam tikslui pasiekti gali būti teisėtos arba ne. Teismo metu buvo nustatyta, kad siekiant nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį, karys turi du pasirinkimus – arba prisigerti ir pasirodyti neblaiviam tarnybos vietoje, arba įsidarbinti. O. Juška byloje nagrinėjamu atveju savo pasirinkimu panaudojo priemonę – įsidarbino kitoje įmonėje, apie tai informavo savo vadus ir tokiais veiksmais padarė LR KASOKTĮ 36 straipsnio 7 dalyje numatytą draudimą, jog profesinės karo tarnybos karys negali dirbti darbo pagal sutartį. O už tokį pažeidimą, konstatavo Panevėžio miesto apylinkės teismas, kariui gali būti taikoma ne baudžiamoji atsakomybė, o drausminė, numatyta Kariuomenės drausmės statute. Už tokį nusižengimą profesinės karo tarnybos karys yra atleidžiamas iš profesinės karo tarnybos. O. Juškos atveju drausminė atsakomybė nebuvo taikoma, ši krašto apsaugos tarnybos padalinio vado pareiga pagal kompetencija iki galo nebuvo realizuota, o karys iš profesinės karo tarnybos buvo atleistas dėl priežasčių, kurias krašto apsaugos ministras pripažino svarbiomis, tad jau vien tik ši aplinkybė įrodo kario nekaltumą. Drausminę nuobaudą – atleidimą iš profesinės karo tarnybos gali taikyti tik krašto apsaugos ministras, ši teisė negali būti deleguojama, o tai reiškia, kad krašto apsaugos ministras J. Olekas, nesilaikydamas KASOKTĮ ir Kariuomenės drausmės statuto reikalavimų, pažeidė Konstitucijos 93 straipsnį bei ministro priesaiką, gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus.

Alvydas Jokšas: karys išteisintas baudžiamojoje byloje (0)

Paskelbta 2015 Gruodžio 04 d.

Šiandien VšĮ "Karių teisių gynimo centro" atstovautas karys Panevėžio apylinkės teisme buvo išteisintas baudžiamojoje byloje Nr. 5-8-00001-15. KAM ministras ir LK vadas nieko nepadarė, kad KAM klerkai nutrauktų neteisėtą ir nepagrįstą bylą prieš karį, kuris oficialiai įsidarbino antrame darbe ir dėl to karys buvo atleistas iš tarnybos ir papildomai persekiotas pagal baudžiamąjį kodeksą. Daugiau komentaro bus gavus išteisinamąjį nuosprendį.

Laimonas Jakas: su Kariuomenės diena, paprasti Kariai! (0)

Paskelbta 2015 Lapkričio 23 d.

Šiais metais minint 97-ąsias atkurtos Lietuvos kariuomenės metines vyks daug įvairiausių renginių visoje Lietuvoje, bus organizuojami garbingi minėjimai, vyks įvairiausi furšetai ir koncertai. Aukšto rango politinės įžymybės ir politizuoti generolai kels šampano taures, sveikins savus ir džiūgaus turį didingą armiją, apie kurią tik gali pasvajoti tuometiniai Lietuvos kariuomenės kūrėjai. Šiandien skirti koncertai linksminti mus, Kariai, rodyti mums, Kariai, kokie mes esame stiprūs.

Mažos algos arba neturime motyvacijos ginti ir saugoti (0)

Paskelbta 2015 Lapkričio 20 d.

Taip nėra gerai ir tai suprantame visi, kurie suteikėme saugoti įgaliojimus pareigūnams, kurie paleido iš rankų 15 kartų teistą galimai psichiškai nesveiką nusikaltėlį ir ginklą su 30 galimai kitiems buvusių skirtų kulkų, per sėkmę neiššautų. Arogancija ir pasipūtimas iš Pernavo negali būti nepastebėtas. O jo pasakymas, kad nepuola kaltinti tuos policininkus, sukuria mums visiems pavojingą aplinką - policininkų neatsakingumą.

VŠĮ „Karių teisių gynimo centras“ reikalauja ištirti KAM tarnybinio tyrimo komisijos veiksmus (0)

Paskelbta 2015 Spalio 27 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2015-10-19 sprendimas pakeis pačios tarnybinio tyrimo komisijos (toliau - TTK) veiklos principus ir reglamentą, kadangi iki šiol TTK, neturėdama tam nei specialiųjų žinių nei galių, priiminėjo neteisėtus sprendimus ir mėgino ne kartą įteisinti tokius neteisėtus sprendimus teismų sprendimais (visus tokius sprendimus Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirtindavo kaip teisėtus, po ko LVAT juos naikindavo). Trumpai tariant, šiuo LVAT sprendimu KAM TTK buvo apkarpytos galios ir buvo įpareigota savo sprendimus ne vien tik surašinėti taip, kaip patogu Krašto apsaugos ministerijai (toliau – KAM), tačiau juos ir pagrįsti tiek teisiškai, tiek specialistų žiniomis. Ateityje karių žuvimo ar nelaimingo atsitikimo metu sveikatos pablogėjimo priežastinį ryšį su tarnyba KAM TTK privalės grįsti medicinos srityje ar kitose srityse ekspertų išvadomis. O tokiu atveju kariams atsivers kelias sulaukti teisingo ir teisėto sprendimo, ko iki šiol trūko šiame komisijos darbe, todėl mūsų darbas nenuėjo veltui ir, sutramdžius KAM TTK neteisėtą veiklą, tuo pačiu augs ir karių moralė bei mažės baimė žuvimo ar sveikatos praradimo atveju palikti šeimą ar pačiam su šeima likti be socialinių garantijų. Nėra gerai, kada visi kariškiai mato kaip KAM per TTK stengiasi atimti priklausančias socialines garantijas iš žuvusių karių šeimų, todėl dėl tokios veikos turėtų atsakyti tiek KAM vadovybė, tiek TTK komisijos nariai, kurie mano manymų tiesiogiai ir realiai žlugdo karių moralę ir griauna pasitikėjimą kariuomene iš vidaus ir iš išorės. Aptariamas sprendimas yra reikšmingas ir kitoje vykstančioje byloje, kurioje pareiškėją dėl mirusio kapitono L. Balčiūno atstovauja taip pat VšĮ „Karių teisių gynimo centras“, kadangi ir šioje panašioje byloje TTK, mano vertinimu, viršydama įgaliojimus, be specialiųjų žinių medicinos srityje, pažeisdama drausmės statutą tinkamai nevykdydama pareigų priėmė ginčijamą sprendimą, kurį remiantis paskutine formuojama praktika tikėtinai LVAT panaikins ir gražins šį klausimą spręsti iš naujo KAM.

Kodėl KAM ministras Juozas Olekas gali nuolatos meluoti be pasekmių? (0)

Paskelbta 2015 Rugsėjo 16 d.

Taigi, pagal J. Oleką, <.....> kol kas vyksta analizė <.....>, o pagal kariuomenės vadą generolą majorą J. Žuką, <.....> kontraktas su vokiečių atstovais bus pasirašytas 2015 m. pabaigoje arba 2016 m. pradžioje <.....>, tampa aišku, kad analizė vyksta „otkato“ derinimo klausimu, ir kai šis klausimas bus suderintas, bus pasirašytas kontraktas. Ką gali analizuoti J. Olekas, jei demonstraciniuose bandymuose dalyvavo tik vieno tipo šarvuotis – „Boxer“, o kitų kompanijų šarvuočiai nedalyvavo bandymuose, tad savaime suprantama, kodėl J. Olekas nesugebėjo nurodyti kitų kompanijų pavadinimų, nes jis jų paprasčiausiai net nežino.

Kada J. Oleko vadovaujama KAM nustos skleisti propagandą apie VšĮ "Karių teisių gynimo centrą" ir meluoti kariams? (0)

Paskelbta 2015 Rugsėjo 11 d.

KAM ministras apkaltino karius, kurie informavo mus, jog jie gina savo teises neskaidriai nurodydamas, kad „Jei kariai mano, jog jų teisės yra pažeidžiamos, jie turi galimybę skaidriai ginti savo teises, pasinaudodami galiojančiomis procedūromis“. Tad norime viešai paklausti KAM ministro, kada nustosite skleisti propagandą kariams apie mūsų centrą, kad neva tai į mūsų centrą kreipimasis yra neteisėtas (kitaip jūsų pavadintas neskaidrus)? VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ yra EUROMIL narys, yra nevyriausybinė organizacija, kuri atkakliai gina karių teises, be to nesame pripažinti nė vienos institucijos kaip esantys neskaidrūs, o veiklos rezultatai yra efektyvūs (laimėtos bylos, inicijuoti įstatymų pakeitimai), todėl J. Olekas privalo atsakyti, kodėl naudoja oficialias KAM suteiktas priemones skleisti neigiamą propagandą KTGC atžvilgiu.

Tyliai mirštančios karių viltys politikų pažaduose (0)

Paskelbta 2015 Rugsėjo 07 d.

Pasak „Karių teisių gynimo centro“ vadovo, KAM turėtų susimąstyti ir apie profesionalių karių socialines garantija, lengvatas. „Karių kuro, važiuojant į darbą, išlaidos yra nedengiamos. Kuro išlaidas taip pat galėtų dengti, nes kai kurie generolai, pulkininkai važinėja su tarnybinėmis mašinomis, o kariai, kurie kaip tik tris kartus mažesnes algas gaudami, privalo pirktis kurą. Kariai nori išlaikyti šeimos vientisumą. Konstitucija saugo šeimą, o šiuo atveju Krašto apsaugos ministerija šeimas tik ardo, nes vyras ar moteris, kurie vien kelyje į darbą sugaišta apie 3 valandas, 8-9 ar 10 valandų ištarnauja, poilsiui lieka 8 valandos, 2 valandos lieka nusiprausti, pavalgyti. Praktiškai ministerija visiškai tuo nesirūpina“, – komentavo pašnekovas.

VšĮ "Karių teisių gynimo centro" atviras laiškas D. Grybauskaitei ir J. Olekui dėl PKT ir šauktinių karių. "Nustokite daryti parodiją iš kariuomenės ir imkitės ją stiprinti iš tikrųjų". (0)

Paskelbta 2015 Rugsėjo 03 d.

Lietuvos kariniuose daliniuose yra nesilaikoma karo tarnybos statuto (toliau – KTS), kadangi viršvalandinis tarnybos laikas yra nekompensuojamas laisvomis dienomis ar pinigais. Dar blogiau yra tai, kad formaliai galimai tyčia klastojant laiko apskaitos žiniaraščius, rašant tik 8 tarnybos valandas per dieną, kada įprastai ji trunka net 15 val., yra vengiama mokėti kariams už viršvalandžius bei tokiu būdu yra slepiami įrodymai, kurių pagrindu PKT kariai gali reikalauti laisvos dienos už viršvalandžius. Taip pat nėra sprendžiamas budėjimo laikas, kada įprastai budėjimas trunka 24 val., po kurio priklauso kariui dvi dienos, poilsio – jei tai savaitgalis trys dienos. Tačiau ir šio režimo nėra laikomasi. Daliniuose budėjimas su pasikeitimu trunka iki 30 val., tačiau kariui suteikiamas tos pačios pamainos pabaigos dienos dalis ir kitos dienos ryte reikalaujama vėl stovėti rikiuotėje. Tai nėra normalu, nes yra nesilaikoma įstatymo reikalavimų, numatytų KTS ir KDS, jei to nereglamentuoja KTS.

Ko siekia Lietuvoje Facebook lietuvius žeminantys ir niekinantys „elitai“? (0)

Paskelbta 2015 Rugpjūčio 11 d.

Akivaizdu ir tai, kad tokio tipo asmenybėms kaip Algiui Ramanauskui – Greitai ir Dovydui Pancerovui žurnalistinė etika tiek pat artima kaip ir numirėliui maldaknygė, todėl dabar nesant įžeidimo realios prevencijos tokie save laikantys „žurnalistais“ asmenys kaip jie mano, kad gali sau nebaudžiami be didesnės atsakomybės viešai įžeidinėti kad ir patį Premjerą.

Kaip laimėti bylą prieš teismų sistemą? (0)

Paskelbta 2015 Liepos 23 d.

Be abejo, atsiras tokių, kurie puls sakyti, kad reikėjo geresnio advokato, ne teisininko. Tačiau iš karto noriu paklausti, kas yra geras advokatas? Kalbų lygyje esu girdėjas įvairių atsakymų: "tas kuris su daugiausia teisėjų pirtyje sėdi", "tas, kuris daugiausia teisėjų pažįsta", tačiau neteko girdėti nė vieno varianto, pavyzdžiui: "tas, kuris puikiai išmano teisės taikymą". Keista, kad praėjus 25 nepriklausomybės metams dar šiandien metų advokato vardus gauna geriausi advokatai, kuriuos užkulisiuose nepersonalizuotai apibūdina kaip turinčiais daugiausia draugų teisėjų.

Aš šokiruotas, kad Landsbergis šokiruotas! (0)

Paskelbta 2015 Birželio 05 d.

Ponas V. Landsbergis buvo šokiruotas dėl teismo sprendimo, kuriuo buvo išteisinti buvę omonininkai, 1991 metais vykdę įbauginimo akcijas prieš Lietuvos gyventojus. Išgirdęs p.  V. Landsbergio viešą pareiškimą, taip pat buvau  šokiruotas, kad p. V. Landsbergis šokiruotas.

KAM nubaudė karininką be jokio rimto pagrindo (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 24 d.

Nuobaudos dėl neva netinkamai organizuoto dar anksčiau nupirktų viešojo konkurso būdu prekių priėmimo sulaukęs karininkas, Krašto apsaugos ministeriją (toliau - KAM) padavė į teismą. Jo gynėjai tvirtina, kad skandalas kilo todėl, kad konkursą laimėjo ne ta įmonė. Spėjama, kad užsakymas buvo pažadėtas glaudžius ryšius su kariuomene palaikančiai bendrovei UAB "Arveka", kurios patalpose glaudžiasi ir KAM palaikoma Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija, kurią visur "stumia" KAM kaip karių interesus atstovaujančią įstaigą.

Krašto apsaugos ministrą iš posto verčia „pagyvenusi Anuška“ (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 22 d.

Krašto apsaugos ministras J. Olekas, galime drąsiai konstatuoti, nevykdė savo, kaip ministro pareigų, nors dabar puolė visų ir už viską atsiprašinėti ir atgailauti, bet tai jau yra pavėluota ir gal būt nekorektiška tų žmonių atžvilgiu, kurie kaip į sieną daužėsi, norėdami pramušti betoninę ministerijos sieną, kad būtų nedelsiant imtasi konkrečių veiksmų. Ir šioje situacijoje krašto apsaugos ministras J. Olekas turėtų pasielgti garbingai – paimti lapą švaraus popieriaus ir pasiprašyti atleidžiamas iš krašto apsaugos ministro pareigų. Ar užteks J. Olekui padorumo ir sąžinės taip pasielgti, parodys laikas, na o jei ministras vis tiek laikysis įsikibęs ministro posto, tai galima bus konstatuoti, kad krašto apsaugos ministerijai vadovauja negarbingas žmogus. Koks ministras, tokia ir ministerija.

Kodėl Valstybė baudžia norinčius mokėti mokesčius? (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 21 d.

Prašome visų dalintis šiuo pranešimu, kadangi reikia, kad jis pasiektų neteisėtai persekiojamą karį tam, kad mes galėtume pasiūlyti pagalbą. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ atkreipia visuomenės dėmesį į gan absurdišką situaciją, kai prokurorai reiškia kaltinimus kariams, kurie neišgali išlaikyti savo šeimų ir tenkinti bent minimalius savo ir šeimos narių gyvenimo poreikius ir laisvu nuo tarnybos metu papildomai įsidarbina.

Dėl šauktinių ir karių socialinių garantijų KTGC kreipėsi į 60 savivaldybių, LR Seimą, LR Vyriausybę ir LR Prezidentę (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 15 d.

VšĮ "Karių teisių gynimo centras" oficialiai kreipėsi į 60 Lietuvoje esančių savivaldybių tarybų ir administracijų, į LR Vyriausybę, LR Seimą ir LR Prezidentę prašydami pateikti informaciją, kaip LR Vyriausybė kartu su Savivaldybėmis padedant LR Seimui ir LR Prezidentei užtikrins kariams būtinas socialines garantijas. LR Seimo pirmininkė šį klausimą pavedė nagrinėti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Ar turi valstybė teisę elgtis su LR piliečiais kaip su vergais? (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 14 d.

KTGC nuomone – rengimasis ginti valstybę negali būti grindžiamas prievarta, grasinimais bausti administracine tvarka ir t.t. Tai turi būti kiekvieno piliečio sąmonėje, o būsimas valstybės gynėjas turi būti motyvuotas. Be motyvacijos nieko nepasieksime, o per prievartą į dalinius suvaryti rekrūtai tik bus našta valstybei ir iš jo, kaip gynėjo, naudos tiek pat, kaip iš ožio pieno.

Šauktinių atranka tampa "loterija" ir abejonių keliančia sistema (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 14 d.

Žinių radijas laidoje "Dienos klausimas" VšĮ "Karių teisių gynimo centras" vadovas Laimonas Jakas pažėrė daug kritikos Krašto apsaugos ministerijos siūlomoms šauktiniams socialinėms garantijoms ir pačiai šauktinių atrankai. Plačiau nuo 44 min.

Šauktiniai grąžinti, bet pamirštos jų socialinės garantijos (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 13 d.

Siūlomos garantijos labiau panašios į katę maiše. Kodėl LR Vyriausybė nieko nekompensuoja būsto paskolas turintiems jaunuoliams, kaip bus remiamos jaunuolių šeimos, kuriose auga mažamečiai vaikai, kodėl nekalbama apie kompensacijas tiems jaunuoliams, kurie yra užsienyje (kelionės išlaidos, prarasto darbo 6 mėn. kompensacija jiems tiesiogiai, o ne darbdaviui), darbdavių patiriamos darbo vietos išlaikymui išlaidos SODrai ir VMI, daug kitų neįvertintų, bet kariams svarbių dalykų.

Krašto apsaugos ministerija likus 2 dienoms iki 20 metų stažo planavo neduoti kariui pensijos (0)

Paskelbta 2015 Kovo 20 d.

Krašto apsaugos ministerija (toliau - KAM) planavo neduoti buvusiam kariui užtarnautos pensijos, nors karys atitarnavo visą jam priklausantį laiką, o apie ruošiamą pensijos atėmimą sužinojo iki jo likimą nulėmusių sprendimų ištarnavus 19 metų 11 mėn. ir 11 dienų. Kaip patvirtino šaltiniai, to kario buvęs vadas vienintelis siekė, kad karys būtų atleistas su teisia jam skirti pensiją (garso įrašas), tačiau Karinių Jūrų pajėgų (toliau - KJP) vadui flotilės admirolui Kęstučiui Macijauskui matyt tai buvo nė motais, nors dėl šio klausimo ir priimto sprendimo į admirolą 2014 m. gegužės mėn. telefonu kreipėsi VšĮ "Karių teisių gynimo centras", tada flotilės admirolas tik atsakė, kad jam nerūpi ši situacija, o sprendimą keis tik po teismo sprendimo.

Kodėl kariuomenė tapo politikų įkaite? (0)

Paskelbta 2015 Kovo 06 d.

Sutvarkykite netvarką kariuomenės viduje, pakelkite žemiausios grandies karių atlyginimus, užtikrinkite, kad jie nebus kas 2 metus mėtomi į skirtingus Lietuvos pakampius pagal vadukų užgaidas, užtikrinkite įdomias pratybas ir tobulėjimo bei karjeros perspektyvas, rūpinkitės kariais ir jų šeimomis, tada nereikės keisti modelio, nes eilėje stovės norintys tapti kariais.

Sužeisti kariai palikti likimo valiai, tačiau KAM nemato problemos (0)

Paskelbta 2015 Kovo 05 d.

„Be to, da­bar­ti­nia­me pa­tai­sų va­rian­te yra la­bai daug ne­apib­rėž­tu­mo ir ne­aiš­ku­mų. Ma­nau, kad KAM ir Vy­riau­sy­bei su­tei­kia­mos per­ne­lyg di­de­lės ga­li­my­bės įvai­rioms in­terp­re­ta­ci­joms, nes jos dar tu­rės nu­sta­ty­ti iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką bei są­ly­gas, ku­rias bus ga­li­ma keis­ti at­siž­vel­giant į po­li­ti­kų va­lią. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti“, - kal­bė­jo L. Ja­kas. Jis pa­brė­žė, kad ei­da­mi tar­nau­ti į ka­riuo­me­nę jau­nuo­liai tu­rė­tų la­bai tiks­liai ži­no­ti, kad iš­ti­kus ne­lai­mei vals­ty­bė jais pa­si­rū­pins.

Karo prievolės tarnyba išdraskyta. Kas šauks šauktinius? (0)

Paskelbta 2015 Vasario 26 d.

2015 metais esant nepalankiai geopolitinei padėčiai ir svarstomai grėsmei iš Rusijos analizuojant Ukrainos padėtį, buvo imtasi pakeisti kariuomenės modelį ir „laikinai“ grįžti prie šauktinių kariuomenės. O pagrindinė to priežastis buvo ta, kad nesukomplektuojama pakankamai karių batalionuose, todėl neliko kitos išeities, kaip tik trauktis atgal prie buvusios sistemos.

Karių integracija į visuomenę - tik susprogęs oro burbulas (0)

Paskelbta 2015 Vasario 18 d.

Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tras siū­lo KAM: (1) li­kus bent me­tams iki tar­ny­bos pa­bai­gos su vi­sais ka­riais, ku­rie bus iš­lei­džia­mi į at­sar­gą, ap­tar­ti jų to­les­nę pro­fe­si­nę veik­lą - nu­ma­ty­ti, ko­kią spe­cia­ly­bę jie no­rė­tų ir ga­lė­tų įgy­ti; (2) suteikti leidimus dirbti antrą darbą tarnaujantiems kariams.

LRT Forumas laidoje KTGC vadovo susirūpinimas dėl Lietuvos karių teisių ir aprūpinimo (0)

Paskelbta 2015 Vasario 17 d.

LRT Forumas laidoje VšĮ "Karių teisių gynimo centro" vadovas pateikė trumpą realią padėtį apie KASP apginklavimą ir apie karių teises tiesioginiame eteryje. Buvęs gynybos ministras G. Kirkilas pritarė KTGC vadovo susirūpinimui ir jo siūlymui.

LR KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ANTROJO (2) OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTO VEIKLOS YPATUMAI (0)

Paskelbta 2015 Vasario 13 d.

LR Konstitucijos 28 str. aiškiai nurodo, kad niekas negali varžyti kito asmens teisių ir laisvių. Norime priminti, kad LR piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį per išrinktus atstovus (LR Konstitucijos 33 str.), todėl norėdami teisingai pasirinkti atstovą turi teisę gauti informaciją ir skaityti informaciją apie kandidatą. Spaudos laisvė – kiekvieno demokratinės visuomenės piliečio teisė laisvai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Valdžia spjauna tiesiai į veidą krašto gynybai paruoštiems kariams atsargoje (0)

Paskelbta 2015 Vasario 13 d.

Lietuvos Respublikos valdžia iš Karių pensininkų "pasiskolino" pensijos dalį nežinia iki kada. Tuo tarpu LR Krašto apsaugos ministerija (LR KAM) ginasi prisidengdama LR Seimu ir nieko dėl to nedaro, tačiau vietoje to, kad būtų gražintos pensijos, KAM ministras svarsto pirkti bepilotį lėktuvą, tanką, papildomų naikintuvų. Tad tokia LR KAM žinutė kariams ir jos elgesys ieškant kitų kaltininkų tikrai nekelia pasitikėjimo Lietuvos kariuomene.

I-asis Krašto apsaugos ministerijos ir VšĮ "Karių teisių gynimo centras" oficialus susitikimas davė abipusės naudo (0)

Paskelbta 2014 Lapkričio 21 d.

2014-11-20 dieną įvyko pirmasis Krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM) ir VšĮ "Karių teisių gynimo centro" (toliau - KTGC) oficialus susitikimas Vilniuje. KTGC pateikė eilę problemų, kurias KAM ir Lietuvos kariuomenės (toliau - LK) atstovai pripažino. Be to, KAM ir LK pritarė KTGC pozicijai dėl sužeistų karių socialinių garantijų gerinimo, PKT sutarties nutraukimo kario iniciatyva tvarkos įtvirtinimo, atestavimo tvarkos tobulinimo, nuobaudų pagal drausmės statutą taikymo skaidrumo didinimo, karių rotacijos ir perkėlimo tvarkos tobulinimo.

Kariai, sudarę PKT sutartis, kartu praranda dalelę laisvės, kurią jiems laiduoja Konstitucija (0)

Paskelbta 2014 Lapkričio 10 d.

Kariai, sudarę profesinę karo tarnybos sutartį (toliau - PKT) su LR Krašto apsaugos ministerija (toliau - KAM), savo asmeniniu sprendimu negali nutraukti jos iki kol nesibaigs sutarties terminas arba nesuteiks pritarimo LR Krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

Danijos kariuomenės profesinė sąjunga HKKF ir Airijos PDFORRA asociacija - geras pavyzdys Lietuvai (0)

Paskelbta 2014 Lapkričio 08 d.

Danijos kariuomenėje veikia stipri profesinė sąjunga HKKF, kuri buvo įsteigta 1959 m. Ši profesinė sąjunga vienija daugiau nei 50 proc. (4126 PKT karių - narių) profesinės karo tarnybos puskarininkių ir seržantų, todėl HKKF turi galimybę ne tik ginti karių teises teismuose, reikšti nuomonę mitinguose, tačiau taip pat gali derėtis ir dėl tarnybinių atlyginimų, pensijos dydžio. Airijos kariuomenėje veikia PDFORRA asociacija, kuri vienija arti 6000 PKT karių - narių.

KAM apleistų karių moralė sudaužyta į šipulius (0)

Paskelbta 2014 Lapkričio 07 d.

Išvada lieka tik viena, kad labiausiai pažeidžiami žmonės yra tie, kurie yra paprasti, sąžiningi ir be „stogų“, todėl jie neturi balso ir su jais elgiamasi kaip užsimoja vadovybė, tačiau, kada baisesnį dalyką nei lengvas girtumas, atlieka aukšto rango pareigūnai, teisėjai (partrenkia žmogų) – jiems viskas galima ir idealioji sutaptis (kaip aiškina teismai ir KAM, kad galima taikyti drausminę nuobaudą ir administracinę baudą vienu metu ir tai nėra dvigubas baudimas) tokiems asmenims netaikoma, nes jie turi imunitetą – LR Prezidentūrą ir Vyriausybę priešakyje.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas rėžė antausį apygardos teismui (0)

Paskelbta 2014 Lapkričio 04 d.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ dar kartą pasiekė reikšmingą pergalę byloje gražinant Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūną, kuris mūsų vertinimu buvo nepagrįstai atleistas. Kartais tikrai stebina pirmos instancijos teismo keliaklupsčiavimas ministerijoms, nulėmęs jau šiuo metu panaikinto tada Vilniaus apygardos administracinio teismo priimtą neteisėtą "sąžiningą" sprendimą.

Kariams, tapusiems neįgaliems karo veiksmuose, KAM nėra nustačiusi pareigos jais rūpintis iki gyvenimo pabaigos (0)

Paskelbta 2014 Rugsėjo 26 d.

Tad išanalizavus teisinę bazę nėra jokio reglamento, ką KAM įsipareigoja kariams, kurie po sužeidimų turi toliau iki gyvenimo pabaigos būti gydomi (šiuo atveju kalba vyktų apie nuolatines reabilitacijas, protezų kompensavimą, darbo aplinkos pritaikymą kario su negale tarnybai pagal S sveikatos grupę, kario išleidimo į atsargą atveju sąlygų įsilieti į visuomenę sudarymą, kario būsto pritaikymą gyvenimui su negale (remonto darbai, transporto priemonės keitimas, etc.)).

Vyšegrado grupės 16-ojo susitikimo akimirkos kartu su Lietuvos asociacija "Karių vienybė" ir VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ (0)

Paskelbta 2014 Rugsėjo 11 d.

Slovakijos, Vengrijos, Čekijos ir Lenkijos karių profesinių sąjungų ir asociacijų atstovai pritarė ateityje svarstyti galimybę turėti "Visegrad Group +", į kurią planuojama svarstyti priimti Lietuvos asociaciją "Karių vienybė" ir VšĮ "Karių teisių gynimo centrą".

LVAT sprendimas Krašto apsaugos ministerijai gali kainuoti iki 350 000 Lt sumos (0)

Paskelbta 2014 Sausio 22 d.

Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ateityje gali tekti ištuštinti savo biudžetą 350 000 Lt sumai. KTGC vėl padėjo šiuo atveju žuvusio kario sutuoktinei. KAM tarnybinio tyrimo komisija Teismo (LVAT) sprendimu įpareigota pakartotinai spręsti klausimą dėl kario žūties tarnybos metu priežastinio ryšio nustatymo su tarnybinių pareigų atlikimu. Sprendimas neskundžiamas.

Žemaitis teisininkas sutramdė šiukšlininkų ir valdininkų apetitą (0)

Paskelbta 2013 Lapkričio 27 d.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ steigėjas ir direktorius Vakarų Lietuvos regionui Alvydas Jokšas, gindamas žmogaus teises (tame tarpe ir karių teises), drebina Lietuvą!

VšĮ Karių teisių gynimo centro steigėjas Alvydas Jokšas laimėjo bylą prieš Lietuvą Strasbūre (0)

Paskelbta 2013 Lapkričio 13 d.

Alvydas Jokšas laimėjo bylą prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT), kuriam skundėsi, kad buvo atleistas dėl spaudoje išsakytos kritikos Kariuomenės drausmės statutui. Strasbūre įsikūręs teismas nusprendė, kad Lietuva pažeidė A. Jokšo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Karių teisių gynimo centras sieks, kad Krašto apsaugos ministerija gintų karių - pensininkų interesus (Video) (0)

Paskelbta 2013 Lapkričio 04 d.

Pasak Karių teisių gynimo centro generalinio direktoriaus Laimono Jako, pagal įstatymą karių pensijos nuo 2010 m. sausio 1 d. mažėjo nuo kelių iki keliolikos procentų. L.Jako teigimu, viešojoje erdvėje nuolat girdėti, kad ekonominė krizė baigėsi, tad būtų pats metas atkurti sumažintas pensijas. Dėl to, kad Vyriausybė esą nesiima konkrečių veiksmų šiam tikslui pasiekti, įstaiga praėjusią savaitę informavo tarptautinę organizaciją EUROMIL.

108-asis Prezidiumas Briuselyje Tarptautiniuose profesinių sąjungų rūmuose (ITUH). KTGC National Report. (0)

Paskelbta 2013 Spalio 18 d.

Šiandien atidaromas 108 - asis EUROMIL Prezidiumas Tarptautiniuose profesinių sąjungų rūmuose (ITUH).

Po 18 mėnesių bylinėjimosi teisme LVAT sprendimu grąžintas eilinis J. M. į tarnybą. Sprendimas neskundžiamas. (0)

Paskelbta 2013 Spalio 14 d.

KAM patyrė daugiau nei 25 000 Lt nuostolį dėl neteisėto kario atleidimo iš tarnybos.

Vyr. ltn. grąžintas į tarnybą, o KAM priversta mokėti 120 000 Lt kompensaciją (0)

Paskelbta 2013 Gegužės 21 d.

2013 m. gegužės 20 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) buvo priimtas sprendimas grąžinti vyresnįjį leitenantą V. M. į tarnybą ir priteisti už priverstines pravaikštas iš KAM, kurios suma sieks apie 120 000 Lt. Karininkas buvo atleistas iš Karo prievolės tarnybos pareigų ir po to išleistas į atsargą dar 2010 m. Tokio pat panašaus likimo karininkai, kurie taip pat labai tikėtina, kad bus grąžinti į pareigas, liko šešiese.

Profesinės karo tarnybos kario sutarties su Krašto apsaugos ministerija nutraukimo problema (0)

Paskelbta 2013 Balandžio 03 d.

Prieš sudarydami profesinės karo tarnybos sutartį (toliau - PKT) gerai pagalvokite, ar Jūs tikrai tvirtai nusprendėte įgyti maksimalų kiekį LR Kario pareigų su labai nedaug jo teisių. Sutarties nutraukimas su Krašto apsaugos ministerija (toliau - KAM) praktiškai yra neįmanomas be blogų pasekmių kariui, jeigu KAM nepritaria tokiam kario prašymui.

VšĮ "Karių teisių gynimo centro" kolektyvo vardu sveikiname su šv. Velykomis (0)

Paskelbta 2013 Kovo 31 d.

Šv. Velykų dieną atgimstančio gėrio ir tikėjimo stebuklas tegul atneša Jums ir Jūsų šeimos nariams šilumos, gėrio ir tarpusavio supratimo.

LR Karių dvigubas baudimas - Lietuvos teismų ir KAM sąžinės nejaudina (0)

Paskelbta 2013 Kovo 30 d.

Lietuvos kariuomenės drausmės statutas (toliau - DK) tam prieštarauja ir aiškiai nurodo, kad kario vardo pažeminimas yra drausmės pažeidimas ir už tai kariui skiriama drausminė nuobauda, tačiau kol kas įstatymas yra bejėgis prieš KAM ir teismų savivalę ir pagal šiandieninį LVAT išaiškinimą - atleidimas iš tarnybos nėra drausminė nuobauda ir tam, kad būtų pateisintas karių dvigubas baudimas

Šiandien 20:30 val. per LRT bus rodomas reportažas, kuriame VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ pasisako prieš krašto apsaugos ministeriją (KAM) (0)

Paskelbta 2013 Kovo 22 d.

Šiandien 20:30 val. per LRT bus rodomas reportažas, kuriame VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ pasisako prieš krašto apsaugos ministeriją (KAM)

Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (0)

Paskelbta 2013 Kovo 11 d.

Sveikiname su kovo 11-ąja Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Auginkime ir Saugokime Lietuvą!

Sveikinimas Vasario 16-osios proga (0)

Paskelbta 2013 Vasario 16 d.

Nuoširdžiai visus sveikiname Vasario 16-osios proga! Linkime stiprybės, ištvermės, išminties ir ryžto žengiant savarankišku keliu, savo darbu stiprinant valstybę ir kuriant Lietuvos ateitį.

Krašto apsaugos ministerijos savivalei dėl atliktų neteisėtų veiksmų smūgis iš LVAT - daugiatūkstantinė kompensacija ir kapitono gražinimas į tarnybą (0)

Paskelbta 2012 Gruodžio 11 d.

2012 m. gruodžio 10 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT) priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą - gražinti LR Karo prievolės administravimo tarnybos (toliau - KPAT) reformos metu atleistą karininkę J.V. į tarnybą, priteisė daugiatūkstantinę kompensaciją iš LR Krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM). Administracinė byla truko beveik 2,5 metų.

2012 m. gruodžio 10 d. LR Konstitucinis teismas išnagrinėjo Laimono Jako bylą Nr. 44/2010 (0)

Paskelbta 2012 Gruodžio 10 d.

LR Konstituciniame teisme nagrinėjant Laimono Jako bylą, kurioje ginčijamas Įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje (1999 m. liepos 7 d. redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį teismai nesprendė tam tikrų karo tarnybos ginčų, buvo pripažintas prieštaraujantis LR Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2012-11-28 Radijuje Laisvoji banga laida "Ryto svečias". Svečiuose Karių teisių gynimo centro generalinis direktorius Laimonas Jakas (0)

Paskelbta 2012 Lapkričio 28 d.

Šiandien laidoje „Ryto svečias" lankęsis Karių teisių gynimo centro generalinis direktorius Laimonas Jakas kalbėjo apie nūdienos karių problemas. (autor. www.laisvojibanga.lt)

Sveikinimas Lietuvos kariuomenės dienos proga (0)

Paskelbta 2012 Lapkričio 23 d.

Gerbiami, Kolegos, VšĮ "Karių teisių gynimo centro" vardu sveikiname Jus su profesine kario švente. Lietuvos kariuomenės dienos proga linkime Vadams savimonės ir ryžto teisingai įgyvendinant pareigas, ginant ir neribojant savo pavaldinių teises, o pavaldiems Kariams - kantrybės, užsispyrimo, teisingo požiūrio į savo viršininkus ir nebijojimo reikšti savo teises į tinkamas tarnybos sąlygas.

15 minučių (www.15min.lt): Karių teisių gynimo centras: reformuojant Karo prievolės administravimo tarnybą, buvo klastojami posėdžių protokolai (0)

Paskelbta 2012 Spalio 24 d.

Administracinių bylų nagrinėjimas teismuose atskleidė Karo prievolės administravimo tarnybos reformos ir karininkų atrankos komisijos darbo užkulisius.

KPAT reformos metu 2010 m. kovo mėn. karininkų atrankos protokolai neatitinka realybės (0)

Paskelbta 2012 Spalio 23 d.

Parodymų metu pirmininkas plk. ltn. Aleksandras Kucharevas nurodė, kad protokolus jam atnešė pasirašyti jo pavaduotojas (7 min. 30 sek. garso įraše Balsas 17), nes jis pats buvo užimtas kitais reikalais.

VšĮ "Karių teisių gynimo centro" vertinimu pagrindinės socialinės problemos, su kuriomis susiduria LR Kariai (0)

Paskelbta 2012 Spalio 11 d.

Šiai dienai būtina užkirsti kelią LR Krašto apsaugos ministerijos (toliau - LR KAM) neteisėtiems veiksmams. Todėl būtina keisti LR KASOKTĮ, LR Karo tarnybos statutą, LR Drausmės statutą. Dabartinė LR KAM taip susitvarkė teisinę bazę, kad kariams vis labiau mažinama galimybė apsiginti nuo prieš juos nukreiptų neteisėtų veiksmų. Nors keliatos LR teisės aktų pakeitimų per pastaruosius trejus metus buvo pasiekta, šiai dienai būtina aktyviai spręsti ir kitų teisės aktų kaip LR Tarnybos statuto, LR Drausmės statuto, LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo normų, pažeidžiančių LR Karių Konstitucines teises, pakeitimų.

VšĮ "Karių teisių gynimo centras" OSCE HDIM paskelbė pranešimą, kuris nustebino OSCE Žmogaus teisių departamento atstovą (0)

Paskelbta 2012 Rugsėjo 25 d.

2012 m. rugsėjo 25 dieną Varšuvoje OSCE (Europos saugumo ir bendradarbiavimo orgnaizacijos) suvažiavime EUROMIL narės VšĮ "Karių teisių gynimo centro" vadovas Laimonas Jakas paskelbė pastarųjų triejų metų karių teisių gynimo srityje darbo rezultatus

Human Dimension Implementation Meeting 2012 (0)

Paskelbta 2012 Rugsėjo 19 d.

Renginio data: 2012 m. rugsėjo 24 d., 10:00 val. - 2012 m. spalio 5 d., 13:00 val. Renginio vieta: Viešbutis Sofitel Victoria, Varšuva Renginio organizatoriai: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Renginyje dalyvauja: VšĮ "Karių teisių gynimo centras" vadovas Laimonas Jakas kaip EUROMIL delegacijos atstovas.

Balsuokite už Žemaičių tautos atstovą Alvydą Jokšą (0)

Paskelbta 2012 Rugsėjo 18 d.

Pakeitus valstybėje vieną politinę grupuotę kita, niekas nepasikeis, taip pat kaip ir pakeitus susmirdusius autus naujais nenusiplovus kojų – smarvės kvapas išliks. Būtina keisti Lietuvą ilgus metus valdančias partijas. Gerbiamieji, 99,99 % valstybės gyventojų – sąžiningi, dorūs ir darbštūs piliečiai, gyvenantys savo darbu. Ir tik maža dalis „valdžiažmogių“, nesugebančių nieko sukurti, o tik iš kitų atimti, eilę metų mėgaujasi prabanga ir gyvena pagal principą – „Duok man valdžia, o svoločiu aš tapsiu pats“. Mes praleidome momentą, kai politinėms partijoms nebepakako grobstomų ES, valstybės ir savivaldybių biudžetų ir jų rankos atsidūrė mūsų visų kišenėse.

LR Kariai gali dirbti papildomai kitą darbą (0)

Paskelbta 2012 Birželio 21 d.

Teismas <...> nagrinėjo klausimą dėl muitinės pareigūnų teisės dirbti kitą darbą. Pirmiausia buvo dar kartą išaiškintas valstybės tarnybos teisinis statusas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo klausimas, karinės, sukarintos bei saugumo tarnybos atribojimas nuo civilinės tarnybos. <...> Buvo prieita prie išvados, kad muitinės pareigūnams (VšĮ Karių teisių gynimo centro pastaba "ir PKT kariams") nėra draudžiama dirbti kitą darbą ar eiti pareigas, jeigu yra atliktas įvertinimas, ar kitas darbas nepažeidžia viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, netrukdo jo einamoms pareigoms muitinėje bei nediskredituoja pareigūno (VšĮ Karių teisių gynimo centro pastaba "ir kario") vardo.

Įvyko visuomeninių organizacijų vadovų – laidų transliavimo per LRTV iniciatyvinės grupės posėdis (0)

Paskelbta 2012 Kovo 28 d.

2012 m. kovo 28 d. įvyko visuomeninių organizacijų atstovų trečiasis iniciatyvinės grupės posėdis, kurį organizuoti buvo suteikta garbė VšĮ "Karių teisių gynimo centrui". Susitikime dalyvavo įvairių sričių 9 visuomeninių organizacijų atstovai.

Išsamus reportažas Lietuvos ryto televizijos laidoje "Reporteris" (0)

Paskelbta 2012 Vasario 04 d.

Šiuo konkrečiu atveju, toje pačioje byloje dėl KPAT reformos atleistų karininkų, tik esant kitam karininkui pareiškėjui A. L., teisėja Liudmila Zaborovska atmetė VšĮ "Karių teisių gynimo centro" atstovo prašymą iškviesti kaip liudytoją Aleksandrą Kucharevą, dėl kurio yra pateiktas VšĮ "Karių teisių gynimo centro" skundas KAM pradėti tarnybinį patikrinimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja nušalinta nuo bylos nagrinėjimo. VIDEO (TV 3 Žinios) (0)

Paskelbta 2012 Vasario 01 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska dėl iš anksto surašyto sprendimo nusišalino nuo bylos nagrinėjimo.

Vilniaus apygardos administraciniame teisme iš anksto rašomi sprendimai neprasidėjus bylos nagrinėjimui (0)

Paskelbta 2012 Sausio 31 d.

2012-01-31 dieną 16 val. 5 min. atvykus susipažinti su administracine byla Nr. Iv-1262-244/2012 bylos medžiagoje buvo rastas teisėjos Liudmilos Zaborovskos iš anksto surašytas "2012 m. sausio ...... d." sprendimas Lietuvos Respublikos vardu. Šioje byloje pirmasis posėdis vyks tik 2012-02-01 dieną 9 val. ryte, todėl tokio dokumento surašymas galėjo įvykti tik pasibaigus bylos nagrinėjimui Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir teisėjai išėjus priimti sprendimo.

2011-10-28 VšĮ "Karių teisių gynimo centras" 104-ame Prezidiume priimtas EUROMIL nario - stebėtojo statusu. (0)

Paskelbta 2011 Spalio 28 d.

2011-10-28 EUROMIL Prezidiumas viešu balsavimu patvirtino VšĮ "Karių teisių gynimo centrą" (toliau - ir KTGC) nare - stebėtoja.

VšĮ "Karių teisių gynimo centras" EUROMIL 104-ame Prezidiume (0)

Paskelbta 2011 Spalio 27 d.

VšĮ "Karių teisių gynimo centro" atstovai Laimonas Jakas ir Alvydas Jokšas 2011-10-27 atvyko į EUROMIL 104-ą Prezidiumą Briuselyje. Vakar po atliktos prezentacijos EUROMIL tarybai, pastaroji išreiškė pritarimą mūsų narystei. Šiandien įvyks balsavimas dėl VšĮ "Karių teisių gynimo centro" įstojimo į EUROMIL sąjungą narės stebėtojos statusu. Balso teisę turi visi EUROMIL nariai.

2011-10-17 Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme VšĮ Karių teisių gynimo centro antausis Krašto apsaugos ministerijai dėl KPAT (0)

Paskelbta 2011 Spalio 20 d.

LVAT triejų teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A146-349/2011 išaiškino, kad KAM naudodamasi diskrecijos teise (pagal KASOKTĮ 38 straispnio 2 dalies 2 punktą) gali nuspręsti kokį PKT karį neskirti į pareigas tik tada, jeigu nėra jokių kitų būdų karį paskirti į pareigas. Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad KAM įrodyti VAAT esą karininakams nebuvo laisvų pareigų bus sunku, nes pirmiausia KPAT reformos metu atleidžiant karius iš tarnybos, KAS mastu KAM vadovybės išimties tvarka buvo 155 tarnaujantys karininkai, kurie pagal savo karinį laispnį tarnauja virš leidžiamo pagal karinį laipsnį tarnybos amžiaus, kiti tarnauja sulaukę pensijinio amžiaus. Tie minėti 155 karininkai ir užima kvalifikuotų ir jaunų, entuziastingų ir lojalių karininkų (kaip šiuo atveju ir pareiškėjų) vietas. Antra, kad KPAT karininkų atleidimo iš tarnybos metu buvo per 20 laisvų pareigybių, buvo atidarinėjami nauji etatai, buvo priimti karo akademijos absolventai į vyr. ltn. vietas. Nors KPAT karininkai daugumoje buvo turintys vyr. ltn. karinius laispnius, jie net nebuvo siūlyti pagal atrankos kriterijus į minėtas pareigybes. Tai pamatė ir įvertino LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A146-349/2011. Dėkojame LVAT teisėjų kolegijai, kuri ryžosi aiškintis bylos esmę.

LR Krašto apsaugos ministerijos teisės departamentui skaudi pamoka Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (0)

Paskelbta 2011 Rugsėjo 09 d.

Dar 2010 m. vasario pradžioje į VšĮ "Karių teisių gynimo centrą" (toliau - ir KTGC) kreipėsi tuometinis karinių jūrų pajėgų vadas. KTGC vadovas Laimonas Jakas ir Alvydas Jokšas ėmėsi ginti kario pažeistas teises.

Lietuvos kariuomenės teisės departamento nesėkmė teisme prieš VšĮ Karių teisių gynimo centrą (0)

Paskelbta 2011 Rugsėjo 06 d.

2011-09-05 dieną Vilniaus apygardos administracinis teismas (Toliau - ir VAAT), susidedantis iš trijų teisėjų kolegijos, priėmė sprendimą tenkinti skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Lietuvos kariuomenės (toliau - ir LK) Mechanizuotų pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" (toliau - ir MPB GV) LDK Biutės motorizuotųjų pėstininkų bataliono (toliau - ir batalionas) išvadą ir įpareigojo atlikti veiksmus.

2011-08-23 susitikimas su LR Prezidentės vyriausiuoju patarėju J. Markevičiumi (0)

Paskelbta 2011 Rugpjūčio 24 d.

2011-08-23 LR Prezidentūroje 10.00 val. vyko VŠĮ "Karių teisių gynimo centro" generalinio direktoriaus Laimono Jako susitikimas su LR Prezidentūros nacionalinės saugumo grupės vyriausiuoju patarėju ponu Jonu Markevičiumi. Susitikimo metu buvo sutarta nedelsiant pradėti bendradarbiavimą tarp šalių. VšĮ “Karių teisių gynimo centras” buvo paprašytas teikti informaciją apie KAM ir LK vadovybių neteisėtus veiksmus tam, kad LR Prezidentūra gautų realią ir nešališką informaciją apie problemas kariuomenėje.

VšĮ KTGC susitikimas su LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės atstovu (0)

Paskelbta 2011 Rugpjūčio 07 d.

Beveik dvejus metus giname LR karių teises, todėl susisiekėme su LR Prezidente, kaip vyriausiąja Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vade, kuri turėtų būti suinteresuota ir turėtų palaikyti mūsų veiklą, kuri kelia karių motyvaciją, kariai labiau jaučiasi saugūs ir ginami nuo struktūrinio smurto ir diskriminacijos, kurios ištakos yra LR krašto apsaugos ministerijoje ir Lietuvos kariuomenės vadovybėje.

LVAT: Visuomenės atstovai pateikė vertingų idėjų, kaip gerinti administracinių teismų veiklą (0)

Paskelbta 2011 Liepos 26 d.

2011-05-26 vykusiame susitikime Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme VšĮ "Karių teisių gynimo centro" generalinis direktorius Laimonas Jakas negailėjo kritikos Vilniaus apygardos administracinio teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjams dėl įrodymų išreikalavimo, materialinės teisės normų taikymo, dėl teisėjų etikos, dėl teismo ekspertų paskyrimo renkant įrodymus, dėl atstovavimo teisme.

VšĮ Karių teisių gynimo centro steigėjai Alvydas Jokšas ir Laimonas Jakas paskatino KAM keisti KASOKTĮ (0)

Paskelbta 2011 Liepos 13 d.

Lietuvo Respublikos krašto apsaugos ministerija, nesulaukusi sprendimo Laimono Jako byloje LR Konstituciniame teisme, suskubo keisti įdingą ginčų dėl drausminių nuobaudų nagrinėjimo tvarką, nustatytą KASOKTĮ 48 straispnyje. Tvarka pakeistą į tokią, kokia buvo įrodinėjama Laimono Jako byloje.

Dėl LVAT sprendimo pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo ir išsiųstas skundas į EŽTT (0)

Paskelbta 2011 Liepos 12 d.

V.G. išsiuntė skundą Europos žmogaus teisių teismui. Lietuvos Respublikos administraciniai teismai nesugebėjo užtikrinti teisingo ir nešališko bylos nagrinėjimo.

Paduotas skundas EŽTT dėl neteisėto atleidimo iš tarnybos (0)

Paskelbta 2011 Birželio 21 d.

Lietuvos Respublikos teismuose teisybės neradę kariai VšĮ "Karių teisių gynimo centro" pagalba pateikė skundą Europos Žmogaus teisių teismui

Karių teisių gynimo centro BNS spaudos konferencija (0)

Paskelbta 2011 Gegužės 12 d.

Gegužės 12 d., ketvirtadienį, VšĮ Karių teisių gynimo centras BNS biure surengė spaudos konferenciją tema "Karo prievolės administravimo tarnybos reformos teisėtumas VAAT ir LVAT teisėjų gniaužtuose. Tarptautinėje operacijoje Afganistane tarnaujančių karių tarnyba dalinai už ačiū".

2011-04-14 - 2011-04-17 103 prezidiumas Stokholme Švedijoje (0)

Paskelbta 2011 Balandžio 18 d.

2011-04-14 Švedijoje prasidėjo kasmetinis Pavasario prezidiumas EUROMIL.

Buvo laimėta byla prieš LR krašto apsaugos ministeriją (0)

Paskelbta 2011 Balandžio 04 d.

Buvo laimėta byla prieš LR krašto apsaugos ministeriją. Plačiau sužinosite spausdami čia.

KAM pozicija - KPAT reformos metu atleistiems (0)

Paskelbta 2011 Kovo 25 d.

KAM pozicija - KPAT reformos metu atleistiems vyr. seržantams, viršiloms, j. puskarininkiams tarnybos vietų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje nėra - SUGRIAUTA!

Radijo stoties "Žinių radijas" laidos Raktas įrašas. Tema "Kaip rūpinamės Lietuvos kariais?" (0)

Paskelbta 2011 Kovo 17 d.

"Šią savaitę minėjome sausio įvykius, kai visi buvome kariai. Paskui laikai pasikeitė, ir kiekvienas grįžome ar nuėjome į vietą, kurią mums skyrė taikus gyvenimas ar kurią pasirinkome savo laisva valia. Kario vieta liko kariuomenėje. Tiesa, kartais tai kariuomenei karių nebereikia. Lapkričio 2 d. Lietuvos kariuomenės vadas pasakė: „Siauro profilio specialistams, kurių tarnybos sutartys jau baigiasi, vietos nesuradome. Dabar jie yra atsargoje. Jei ateityje pasikeistų situacija ar atsirastų kokia kita tarnyba, jie vėl gali būti pakviesti“. Jei pasikeistų situacija... Laidoje dalyvauja buvęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ generalinis direktorius Laimonas Jakas." (laidos vedėjas Audrys Antanaitis)

2009-2010 m. naujienų archyvas (0)

Paskelbta 2011 Sausio 03 d.

Puslapis kraunasi...