2011-10-17 Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme VšĮ Karių teisių gynimo centro antausis Krašto apsaugos ministerijai dėl KPAT (0)

Paskelbta 2011 Spalio 20 d.

2010-07-28 buvo pateiktas skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau – ir VAAT) dėl LR Krašto apsaugos ministerijos (Toliau – ir KAM) neteisėtų veiksmų, kurie pasireiškė KPAT karininkų atleidimu iš pareigų neskiriant ir net nepasiūlant jų kandidatūrų į kitas laisvas pareigas krašto apsaugos sistemoje (toliau - ir KAS).

Procesas VAAT buvo pakankamai ilgai vilkinamas dėl to, kad KAM atstovė viceministrė Lina Pociūtė-Levickienė delsė pateikti ir iki šiol nepateikė prašomus VAAT dokumentus apie laisvus etatus KAS, kvalifikacijos reikalavimus, neatsakė į prašymą pateikti pareiškėjų kandidatūros siūlymus į laisvas pareigybes. VšĮ "Karių teisių gynimo centro" atstovas Laimonas Jakas nekartą aiškino teisme, kad KPAT karininkai buvo atleisti be pagrindo, be atrankos tai įforminanat formaliu protokolu. Minėtus dokumentus buvo prašoma išreikalauti VAAT teisėjo, nagrinėjusio administracinę bylą Nr. I-0623-189/2011, Broniaus Januškos, bet jis atmetė prašymus. Teisėjui už trukdymą rinkti įrodymus, 2011-01-17 buvo pareikštas nušalinimas ABTĮ 47 str. 2 d. 3 p., 6 d. pagrindais, tačiau jis nutartimi atmetė tokį prašymą.

Tik dėl to, kad 2011-01-17 posėdis užsitęsė iki 17 val., jis buvo atidėtas iki 2011-03-14 dienos. Iki to laiko VšĮ Karių teisių gynimo centras parengė patikslintą skundą, kuriuo buvo vėl prašoma tų pačių įrodymų: dėl laisvų pareigybių sąrašo, kandidatūrų siūlymo, tarnaujančių pensininkų specialistų kodų. VAAT užregistravus patikslintą skundą posėdis vėl buvo atidėtas iki 2011-04-04 dienos. Tai dienai prašomų dokumentų KAM taip ir nepateikė, tačiau STT inicijavus tyrimą dėl galimo teisėjo Broniaus Januškos kyšininkavimo, buvo pateiktas VAAT pirmininkui ir pačiam Broniui Januškai prašymas dėl nusišalinimo nuo bylos. Teisėjas buvo nušalintas nuo bylos perduodant ją kitam teisėjui.

Teisėjas nusišalino, tačiau jo pamaina, t.y. teisėja Mefodija Povilaitienė, nesiėmė jokios iniciatyvos tenkinti mūsų prašymų dėl įrodymų išreikalavimo ir 2011-05-30 priėmė KAM palankų sprendimą.

VšĮ “Karių teisių gynimo centras” atstovaudamas pareiškėjus surašė ir 2011-06-13 dieną pateikė Lietuvos vyriausiąjam administraciniam teismui (toliau – ir LVAT) apeliacinį skundą. Po ganėtinai ilgo laukimo ir vasaros atostogų 2011-10-05 įvyko posėdis, kuriame Laimonas Jakas įnirtingai gynė pareiškėjus:

  1. pateikė visus argumentus;

  2. dar kartą įrodinėjo, kad LVAT praktika dėl KPAT atleistų kariškių yra neteisinga;

  3. ragino teisėjus iš esmės įvertinti byloje surinktą medžiagą; išreikalauti papildomus įrodymus, kurių neišreikalavo VAAT;

  4. prašė panaikinti VAAT 2011-05-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą.

 

Atsižvelgiant į minėtą LVAT susiklosčiusią praktiką dėl KPAT bylų, buvo sunku tikėtis, kad LVAT būtų atrasta nors kiek tiesos KPAT reformos aukų atžvilgiu, tačiau 2011-10-17 LVAT nutartis sugriovė KPAT reformos bylų praktikos eilę ir suteikė daug vilties KPAT reformos metu neteisėtai atleistiems kariams būti gražintiems į tarnybą. Vienas iš pareiškėjų (atleistų karininkų) dar būdamas tarnyboje tapo tėvu, tačiau KAM neišleido jo vaiko priežiūros atostogų, keli karininkai dirba užsienyje, kiti bando įsitvirtinti civiliame gyvenime, nors šiai dienai galėtų sėkmingai tarnauti KAS. Pažymėtina ir tai, kad priešingai nei teigė gen. ltn. Arvydas Pocius, atleisti karininkai yra baigę karo akademiją, turi karinį aukštąjįi ar aukštesnįjį šsilavinimą, turi įvairias karines specialybes, yra tarp jų net aviacijos inžinierius. Kiekvienas karys, skaitydamas šia naujieną turėtų užduoti sau klausimą, ar rytoj neišauš diena, kada Jam bus įteiktas atleidimo iš tarnybos įsakymas...

LVAT trijų teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A146-349/2011 išaiškino, kad KAM naudodamasi diskrecijos teise (pagal KASOKTĮ 38 straispnio 2 dalies 2 punktą) gali nuspręsti kokį PKT karį neskirti į pareigas tik tada, kai yra išnaudotos visos galimybės karį paskirti į pareigas. Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad KAM bus sunku įrodyti VAAT, jog KPAT reformos metu karininkai buvo atleisti iš tarnybos neesant laisvų pareigų. Tuo metu KAS mastu KAM vadovybės išimties tvarka tarnavo 155 karininkai, kurių amžius pagal jų karinį laispnį yra didesnis nei leidžiama, kiti tarnauja sulaukę pensijinio amžiaus. Šie karininkai užima kvalifikuotų, jaunų, entuziastingų ir lojalių karininkų (tarp jų ir pareiškėjų) vietas. Antra vertus, KPAT karininkų atleidimo iš tarnybos metu buvo: per 20 laisvų pareigybių, atidarinėjami nauji etatai, priimti karo akademijos absolventai į vyr. ltn. vietas. Nors daugumas KPAT karininkų turėjo vyr. ltn. karinius laispnius, jie net nebuvo siūlyti pagal atrankos kriterijus į minėtas pareigybes. Tai pamatė ir įvertino LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A146-349/2011.

Dėkojame LVAT teisėjų kolegijai, kuri ryžosi aiškintis bylos esmę.
 
Pagarbiai,
Laimonas Jakas
 
 
 

 

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...