KAM, SUTIKDAMA SU VŠĮ „KARIŲ TEISIŲ GYNIMO CENTRU“, LENGVINS KARIAMS MOKYMOSI IŠLAIDŲ NAŠTĄ (0)

Paskelbta 2016 Liepos 08 d.

KAM, SUTIKDAMA SU VŠĮ „KARIŲ TEISIŲ GYNIMO CENTRU“, LENGVINS KARIAMS MOKYMOSI IŠLAIDŲ NAŠTĄ
Krašto apsaugos ministerija (KAM) pateikė atsakymą į VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ (KTGC) nacionalinio pranešimo. VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ veikla davė rezultatų, dėl inicijuotų teisminių procesų ir nuolatinės nešališkos ir objektyvios kritikos, KAM informavo, kad keičia teisės aktus, kurie pagerins karių socialines garantijas.
VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ nuolat aiškino, teikė nuomonę dėl kariams reikalavimo padengti mokymo išlaidas neteisėtumo. Atstovavo kelis karius teisminiuose ginčuose. KAM, matydama, jog trūksta aiškaus reglamentavimo, matydama, kad dėl to kyla vis daugiau ginčų, LR Seimui pateikė Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (KASOKTĮ) 44 str. pakeitimo projektą, kuriuos siekia išspręsti VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ keliamą problemą. Šiuo pakeitimu bus nustatytą už mokymus, kvalifikacijos kėlimą ir profesinio parengimo išlaidų aiški sudėtis bei išlaidos, kurias kariai turės atlyginti proporcingai kario ištarnautam laikui, o išieškomų išlaidų dydis negalės viršyti 70 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio. KAM pranešime nurodo, kad „<...> jeigu šios pastabos Seimo bus priimtos, kariams, kurie neištarnavo įsipareigoto sutartyje termino, apskaičiuota <...> suma būtų mažesnė, o jei karys, kaip nurodoma KTGC pranešime, po atleidimo iš tarnybos sudarytų kario savanorio sutartį ir pagal ją ištarnautų nustatytą terminą, išlaidų, susijusių su profesiniu rengimu ir kvalifikacijos tobulinimu, neatlygintų“. KAM sutiko su KTGC, kad tokia sistema lengvintų kariams mokymo išlaidų naštą. Be to, papildomai pažymėjo, kad tarnybinė komandiruotė kariams negali būti prilyginama mokymosi, kvalifikacinio kėlimo ar profesinio rengimo kursams.
 
Laimonas Jakas
 

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...