Karių atstovų susitikime Prahoje tema: moterų tarnybą NATO šalių karinėse pajėgose (0)

Paskelbta 2016 Gegužės 24 d.

Moterų tarnybą NATO šalių karinėse pajėgose
 
2016 m. gegužės 24 d. prasidėjo Vyšegrado šalių Vengrijos, Slovakijos, Čekijos ir Lenkijos (V-4) bei Lietuvos kariuomenių profesinių sąjungų ir asociacijų XVIII suvažiavimas Prahoje. Kiekviena valstybė pristatė moterų karių tarnybos istoriją, dabartinę situaciją, problemas. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“, atstovaujamas Laimono Jako, turėjo galimybę ne tik detaliai susipažinti su kitų šalių patirtimi moterų tarnybos kariuomenėje srityje, tačiau trumpai pristatyti ir Lietuvos moterų karių tarnybos ypatumus, pateikti NATO iš Lietuvos skelbiamą statistiką. V-4 ir Lietuvos VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ atstovai sudarė bendrą pareiškimą šalių Gynybos ministerijoms, kuriame išdėsto bendrą poziciją dėl karių ir karių moterų tarnybos. 
Prezentacijų metu Vengrijos karių profesinė sąjungos HONVEDSZAKSZERVEZET atstovas iškėlė klausimą visiems dalyviams, kaip yra sprendžiama karių šeimose kylanti problema dėl mažamečių vaikų priežiūros, kada abu tėvai būdami kariais yra pašaukti ilgesnei nei įprastai tarnybai. Vengrų karių profesinė sąjunga pasiūlė vieną galimą sprendimą – tokiu atveju pačioje kariuomenėje galėtų būti įsteigti darželiai, kuriuose būtų galima palikti savo vaikus. Toks modelis buvo Vengrijoje dar sovietmečiu, tačiau po Sovietų sąjungos žlugimo, kada sumažėjo karių skaičius, dėl lėšų trūkumo,  jie buvo panaikinti. Vengrijos atstovų vertinimu, tokie darželiai buvo labai naudingi tarnaujantiems profesionalams, todėl mano, kad tokių darželių atsiradimas pagerintų karių moterų ir tėvų tarnybos sąlygas. 
2012 metais Lietuvos naujienų portalai skelbė, kad Lietuva pagal tarnaujančių moterų skaičių, lenkia labai daug NATO šalių. VšĮ „Karių teisių gynimo centrui“ išanalizavus, paaiškėjo, kad Lietuva labai atsilieka nuo daugelio valstybių būdama 19 vietoje iš 29 NATO valstybių. Lietuvą lenkia tokios šalys kaip Latvija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Vokietija, UK, Kanada, etc.  Laimonas Jakas pabrėžia, kad yra būtina skatinti kuo daugiau moterų siekti karinės tarnybos, tačiau tam LR Krašto apsaugos ministerija turėtų atlikti daug namų darbų, pavyzdžiui, leisti daugiau moterų dalyvauti ne tik administraciniuose darbuose, medicinoje, logistikos srityje, bet ir kariniuose veiksmuose. NATO patirtis rodo, kad karės ne ką mažiau nusileidžia kariams vyrams. Be abejo, tai pareikalaus daugiau indėlio į programas, kurioms reikia paruošti visą kariuomenę sėkmingai integruoti karių tarpe didesnį skaičių moterų.
 
Trumpai apie moterų tarnybą V-4 šalyse:
 
Čekijos Respublikoje
Teisės aktas 221/1999, reguliuojantis profesionalią tarnybą, numato moterų diskriminacijos draudimą kariuomenėje. Šiuo metu Čekijoje karinėse pajėgose tarnauja 13,15 proc. moterų. Lyginant su 2015 metais, sumažėjo 0,61 proc. Per 30 metų moterų dalyvavimas karinėse pajėgose išaugo 2,5 karto. Misijose dalyvauja tik 0,077 proc. moterų karių. Oficialiai nėra moterų diskriminacijos apraiškų pajėgose. Pagrinde moterys turi jaunesniojo karininko arba seržanto laipsnius. 
 
Lenkijoje
Lenkijos karinėse pajėgose moterų istorija prasideda dar XIX a. sukilimuose, I ir II Pasauliniuose karuose. Bendrame tarnybos gynybos sistemoje įstatymo 48 str. 1 paragrafe numatyta, kad visi Lenkijos piliečiai turi teisę tarnauti karinėse pajėgose. Viso nuo 1990 iki 2015 metų moterų skaičius tarnyboje išaugo nuo 32 iki 3965. Daugiausia moterų karų sudaro eilinį laipsnį turinčios moterys, taip pat didelę dalį visų tarnybos moterų sudaro seržantės ir jaunesniosios karininkės. Problema yra besilaukiančioms ir turinčioms vaikus moterims. Per paskutinius 5 metus buvo dvi bylos dėl seksualinio priekabiavimo. Vykdomos programos, kuriomis siekiama stabdyti problemas. Teisės aktai yra vienodi tiek vyrams tiek moterims Lenkijos karinėse pajėgose.  Bendras visose pajėgose (policijos, kariuomenės, priešgaisrinės tarnybos) sudaro 4.1 proc.
 
Vengrijoje
Vengrijoje karinėse pajėgose kas 5 karys yra moteris. Viso tarnauja 2200 karių moterų, iš kurių 15  turi pulkininko laipsnius. Moterys turi tokias pat taisykles kaip ir vyrai. Moterys turi moterų tarybą, kuri rūpinasi moterų interesų gynyba. Nuo 1996 metų Vengrijos kariuomenėje esančios moterims buvo suteikta galimybė dalyvauti kovos veiksmuose. Nuo 2005 metų visoms karėms buvo atvertos durys į visas pratybas, kursus. Kiekviena moteris, kurios amžius yra nuo 18 iki 47 metų, gali teikti paraišką tapti kare. Pagrindinis motyvas karėms yra finansinis stabilumas, ką gali pasiūlyti tarnyba. Vengrijos kariuomenėje vyksta mokymai ir programos, kuriomis siekiama stabdyti seksualinį priekabiavimą. Vengrijoje nėra oficialių duomenų apie seksualinį priekabiavimą prie karių moterų. Vengrijos karių profsąjungoje taryboje vieną vietą turi majoro laipsnį turinti moteris. Vengrijoje viso karių moterų kariuomenėje skaičius sudaro 14,6 proc.
 
Slovakijoje

Slovakijos karinėse pajėgose teisė moterims tarnauti buvo suteikta 1990 metais. Pasak Slovakijos karų asociacijos atstovo mjr. Zdenko Baronec, tarnaujančios moterys puikiai įsilieja į komandą. Jų šypsenos ir motyvacija kuria gerą atmosferą karinėse pajėgose. Slovakijos kariuomenėje aukščiausias šiuo metu karinis laipsnis, kurį turi moteris yra majoras. Daugiausia moterys užima pareigas, susijusias su administravimo užduotimis, logistikoje, medicinoje. 2015 metais  viso karės moterys sudarė 11,93 proc. visos kariuomenės sudėties. Iš visų moterų karių 34 proc. yra karininkės, 27 proc. yra eilinės ir 38 proc. yra seržantės. Slovakijos asociacija Zvaz vojakov Slovenskej republiky nurodė, kad pagrindinė motyvacija moterims, pasirinkusioms kario tarnybą, yra stabilios pajamos. 
 
Kaip matyti, Lietuvoje turime dar pasistengti, jog pasiektume NATO valstybėse tarnaujančių moterų vidurkį, kuris pagal 2014 metų rodiklius siekia 10,3 proc. Kaip mes kiekvienas besuprastume mūsų kares, ar kaip tautos gynėjas, ar kaip didingas moteris, kovojančiomis už lygias teises, ar tiesiog moteris, kasdien dirbančias pragyvenimui – tai yra ne esmė, nesvarbu kokia yra moterų motyvacija rinktis karo tarnybą, nes svarbiausia yra tai, jog mes visi suvoktume, kad visos moterys, priėmusios ir priimančios sprendimą tapti kare bei priimti visus kariui keliamus iššūkius, nusipelno pagarbos už savo pasiekimus, ryžtą ir drąsą.
 

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...