KARYS IŠMOKAS IŠ SODROS ATGAVO TIK PER TEISMĄ, NESIKREIPĘ LIKS UŽ BORTO (4)

Paskelbta 2017 Kovo 20 d.

KARYS IŠMOKAS IŠ SODROS ATGAVO TIK PER TEISMĄ, NESIKREIPĘ LIKS UŽ BORTO

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017-03-13 padėjo tašką dar vienoje byloje, kurioje Lietuvos Respublikos karys, dabar esantis atsargoje, tik per teismus padedant VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ steigėjams Alvydui Jokšui ir Laimonui Jakui atgavo LR Konstitucija laiduojamą teisę į šeimos socialinę gerovę. Teismas priėmė sprendimą, kuriuo buvo panaikinti SoDros valdybos ir Klaipėdos skyriaus sprendimai, o pastaroji buvo įpareigota apskaičiuoti ir išmokėti kariui neteisėtai neišmokėtą priklausančią išmoką vaiko priežiūrai iki dviejų metų. Teismas aiškiai nurodė, jog „negali būti pripažįstamas teisės aiškinimas, nesuderinamas su pagarba žmogaus teisėms, kurią iš esmės garantuoja visi pagrindiniai tarptautiniai aktai“.

VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ vadovas Laimonas Jakas dar 2016 m. rugsėjį aiškino visuomenei, jog toks elgesys su Lietuvos kariais yra nepateisinamas. SoDros sprendimai, kuriais buvo atmesti kario prašymai dėl socialinės išmokos, buvo paremti tokią situaciją sukūrusiais ydingais Ligos ir motinystės socialinio draudimo ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymais, iš Krašto apsaugos ministerijos ilgus metus nesumokėtomis įmokomis, bei formalia SoDros pozicija, jog neva pats karys turėjo pasirūpinti savo draudimu, o priežastys, jog jis tarnavo kariuomenėje, kuri ir nemokėjo tų įmokų, neturi reikšmės. Teismo sprendime yra pabrėžiama, kad „<...> nebūtų teisinga teigti, kad dėl valstybės interesų, inter alia (tarp kitko, be kita ko) Lietuvos tarptautinių gynybos ir karinio bendradarbiavimo įsipareigojimų vykdymo atliekant savanorišką karinę tarnybą (šios bylos atveju – profesinę karo tarnybą), ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų mokėjimas yra savanoriškas ir tenkina išimtinai tik suinteresuoto asmens privatų poreikį <...> Karo tarnybos atlikimas <...> reiškia <...> įstatyme numatytą pilietinę pareigą ir netenkina atskirų privačių asmenų poreikių“. Todėl konstatavus, jog karinės tarnybos laikotarpiu Krašto apsaugos sistemos institucijų nesumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, nereiškia, jog karys netenka teisės į tą išmoką, yra būtina skubiai pakeisti esamą Valstybinio socialinio draudimo įstatymą jį papildant, kad tie kariai, kurie iki šių metų pateko į analogišką situaciją, turėtų be teismo iš karto gauti jiems priklausančias išmokas vaiko priežiūros metu.
Dėl tokio valstybės požiūrio į karius, jiems ir toliau buvo ir yra atimamos priklausančios socialinės garantijos, kurios nebuvo tinkamai garantuotos iki 2017 m. sausio 1 d. O pakeitus įstatymą, nebuvo ir nėra iki šiol išspręstas klausimas dėl tų karių, kurie baigė tarnybą iki 2017 metų bei po tarnybos susilaukė naujagimio. Tačiau tokia patirtis, kada įstatymų pakeitimu problemas bandoma spręsti tik į ateitį pamirštant karius, kuriuos kamuoja tokios problemos dabar, ne viena. Panaši situacija buvo susiklosčiusi dėl kariams, netekusiems sveikatos tarnybos metu, draudimo, kada priminis įstatymo projektas buvo taip pat skirtas tik ateityje būsimiems sužalotiems kariams. Tačiau po kurio laiko projektas buvo papildytas ir kariai, kurie buvo sužaloti ir praeityje, įgijo teisę į geresnę medicininę priežiūrą ir garantijas.
 

Kam tokias situacija naudinga?

Nors teismų sprendimai, gražinantys kariams atimtas socialines garantijas, vienas po kito priimami teisme, tačiau SoDra ir Krašto apsaugos ministerija ilgai neskubėjo keisti įstatymų, o juos pakeitus, karių šeimos, kurios susilaukė naujagimių iki 2017-01-01, liko ten pat, kur ir buvo – socialines garantijas atgauti be teismo bus praktiškai neįmanoma. Kaip matyti, įstatymo rengėjai nustatė, jog profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai yra draudžiami vaiko priežiūros atostogų ir kitomis, susijusiomis garantijomis, tik nuo šių metų, pamiršdami tuos karius, kurie susilaukė naujagimio iki šių metų. Daugeliui karių, kurie (1) atliko profesinę karo tarnybą iki 2017-01-01 dienos, (2) išėjo į atsargą ir (3) savo šeimose susilaukė naujagimių, priklausė ir priklauso išmokos vaiko priežiūros atostogų metu. Ne visi kariai žino ir nevisi kreipiasi į teismą dėl šios situacijos, todėl šios išmokos, kurios priklauso Lietuvos karių šeimoms, lieka tyliai „nusavintos“ SoDros ir gynybos biudžetuose. Kiek tokių karių yra, duomenis galėtų pateikti Krašto apsaugos ministerija ir ta pati SoDra. Ar tokius duomenis iš viso kas analizavo, teikė įstatymo rengėjams ir leidėjams, juos analizavo, mūsų žinioje nėra. 
 

„Ne visi kariai supranta ir žino savo teises, o ir matyt tas teises ne visada skuba išaiškinti pačios SoDros įstaigos, LR Krašto apsaugos ministerijos teisės departamentas, kuris kaip tik turėtų stengtis padėti kariams, todėl, mano nuomone, iki 2017 m. sausio 1 d. buvo įtvirtintas socialinių garantijų, laiduojamų Konstitucijoje, neteisėtas nusavinimo mechanizmas, kuriuo karių šeimų gerovės sąskaita buvo taupomos SoDros ir krašto apsaugos sistemos biudžeto lėšos“, teigė Laimonas Jakas.

VšĮ "Karių teisių gynimo centras"

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...