Kodėl Valstybė baudžia norinčius mokėti mokesčius? (0)

Paskelbta 2015 Gegužės 21 d.

Prašome visų dalintis šiuo pranešimu, kadangi reikia, kad jis pasiektų neteisėtai persekiojamą karį. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ atkreipia visuomenės dėmesį į gan absurdišką situaciją, kai prokurorai reiškia kaltinimus kariams, kurie neišgali išlaikyti savo šeimų ir tenkinti bent minimalius savo ir šeimos narių gyvenimo poreikius ir laisvu nuo tarnybos metu papildomai įsidarbina. Profesinės karo tarnybos kariams buvo leidžiama laisvu nuo tarnybos metu papildomai dirbti, bet krašto apsaugos ministru tapus J. Olekui, jo iniciatyva ir noru, buvo uždrausta profesinės karo tarnybos kariams dirbti laisvu nuo tarnybos metu. Tada J. Olekas viešai pažadėjo padidinti žemesnės grandies profesinės karo tarnybos karių atlyginimus, kad jiems nereikėtų papildomai dirbti, bet šis J. Oleko pažadas taip ir liko pažadu, o siekiant įbauginti karius, kad jie nebandytų dirbti,  buvo  pradėtas profesinės karo tarnybos karių baudžiamasis persekiojimas.  

                      VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ mano, kad prokurorų fabrikuojamos bylos profesinės karo tarnybos kariams už tai, kad jie laisvu nuo tarnybos metu įsidarbina ir moka valstybei mokesčius, yra ne kas kita, o kenkimas valstybės interesams, teisinės valstybės pamatų griovimas ir teisinio nihilizmo propagavimas. Buvęs profesinės karo tarnybos karys Ovidijus Juška mina teismų slenksčius, nes, anot prokurorės Justinos Vingilytės, vengė baigti karo tarnybą ir įsidarbino, o įstatymas jam draudžia dirbti. Gerai, kad įstatymas nedraudžia jam mokėti valstybei mokesčių, iš kurių ir yra išlaikomi tokie prokurorai.  Profesinės karo tarnybos kariui už įstatymo nuostatų pažeidimą, tai yra už įsidarbinimą laivu nuo tarnybos metu,  gali būti taikoma tik viena sankcija – atleidimas iš profesinės karo tarnybos. Bet karys ne tik yra atleidžiamas iš profesinės karo tarnybos, bet dar ir yra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Prokurorų komjaunuolišką azartą galėtų sustabdyti teismai, bet, Karių teisių gynimo centrui yra žinomi atvejai, kai teismai pripažindavo karius kaltais, kurie laisvu nuo tarnybos metu dirbdavo ir mokėdavo valstybei mokesčius, o mokesčiai, kaip žinoma, yra skiriami ir prokurorų, ir teismų ir kariuomenės išlaikymui. Taigi, karys yra baudžiamas už tai, kad moka valstybei mokesčius. Kurioje dar valstybėje galima susidurti su tokiais absurdais?  

                      Krašto apsaugos ministerijoje egzistuoja labai keistas požiūris į karius, kurie nori nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį, nes neišgali išgyventi iš elgetiško atlyginimo, bet krašto apsaugos ministerija jų neišleidžia į atsargą ir priverčia tarnauti, nors karys neturi jokios motyvacijos.  O kitais atvejais, kai karys yra motyvuotas, turi didelę patirtį, atitinkamą išsilavinimą, yra baigęs eilę įvairių kursų ir nori tęsti profesinę karo tarnybą,  bet tokiems kariams, dėl visiškai nesuprantamų priežasčių, profesinė karo tarnybos sutartis yra nepratęsiama ir karys, ištarnavęs 10, 15  ir daugiau metų yra išleidžiamas į atsargą.  Susidaro paradoksali situacija: tie kariai, kurie nori tarnauti yra išmetami į gatvę, o kurie nenori – laikomi per prievartą. Kyla pagrįstų abejonių, ar kartais krašto apsaugos ministerijoje neveikia įtakos agentai, kurie viską daro, kad nemotyvuoti ir nenorintys tarnauti krašto apsaugos sistemoje kariai būtų verčiami tarnauti, o tie kurie yra gerai parengti, patikimi ir motyvuoti – metami į gatvę. Ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui ir gynybos potencialo silpninimas,  nes Valstybė praranda gerai paruoštus karius, kurie išvyksta į užsienį ir vargu ar kada begrįš, nes jie buvo išduoti, apgauti ir paniekinti. Ar verta ginti tai, kas tavęs negina?

                      VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ reiškia rimtą susirūpinimą dėl situacijos krašto apsaugos ministerijoje, dėl neteisėto karių baudžiamojo persekiojimo ir apie susidariusią padėtį informuos tarptautines karių teises ginančias organizacijas.

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...