LAIMONAS JAKAS: KAM NETEISĖTAI PAREIKALAVO KOMPENSACIJOS IŠ KARIO (0)

Paskelbta 2017 Kovo 23 d.

LAIMONAS JAKAS: KAM NETEISĖTAI PAREIKALAVO KOMPENSACIJOS IŠ KARIO

 

Pastaraisiais metais Krašto apsaugos ministerija (KAM) ėmėsi politikos išieškinėti pinigus už mokymus, kursus ir kvalifikacijos kėlimą iš parengtų karių, kurie išeina į atsargą. Todėl nemažai Lietuvos karių, gaudami įsakymą dėl išleidimo į atsargą, vietoje padėkos į rankas gauna „pažymą“ apsimokėti. Praėjus keliems teismų maratonams, Krašto apsaugos ministerija džiaugėsi laimėjimais prieš savo karius ir nekantravo kuo greičiau išieškoti pinigus iš savų parengtų karių. Tačiau neilgai. 2017-03-14 dieną Vilniaus apygardos administraciniame teisme byloje, kurioje karį konsultavo ir jam parengė procesinius dokumentus VšĮ „Karių teisių gynimo centras“, KAM teko patirti teisingumo smūgį.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“, vertindamas šią nenormalią situaciją ir ieškodamas sprendimų būdų ne vien atstovaudami karius teisme, bet ir siekdami, kad pati Krašto apsaugos ministerija susivoktu, pateikė 2016-05-04 siūlymą KAM reikalauti apmokėti išlaidas ne pagal pateikiamas „pažymas“, tačiau pagal išlaidas konkrečiam kariui patvirtinančius dokumentus (kvitus, sąskaitas faktūras, čekius). Be to, pateikė ir kitą siūlymą pakeisti įstatymą taip, kad kariui išėjus į atsargą ir įsirašius į aktyvųjį rezervą, t.y. tapus savanoriu krašto apsaugos savanorių pajėgose, išlaidos nebūtų išieškomos ištarnavus trūkstamą terminą. 
 
Pagal naują LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (KASOKTĮ) 44 str. 3 d. numatyta, kad jeigu karys neištarnauja 3 metų profesinėje karo tarnyboje ar tarnyboje aktyviajame rezerve po profesinio parengimo ar kvalifikacijos tobulinimo pabaigos, privalo padengti išlaidas, kurios skaičiuojamos proporcingai nuo ištarnauto termino ir gražinamų už mokymus sumų dydis negali viršyti 70 bazinių socialinės išmokos dydžių sumos (70x38 Eur = 2660 Eur per metus). Krašto apsaugos ministerija kol kas neatsižvelgė į mūsų siūlymą bei mūsų žiniomis nepriėmė tokios tvarkos. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ kreipėsi į KAM, prašydama pateikti tokią tvarką bei atsižvelgti į mūsų siūlymus. Iš esmės, reiktų pakeisti du dalykus: (1) pašalinti žodelį „ar“ ir įrašyti „bendrai sudėjus karo tarnyboje ir tarnyboje aktyviajame rezerve“; (2) papildyti nuostatą, kad išlaidos apskaičiuojamos pagal pirminius buhalterinius apskaitos dokumentus, t.y. sąskaitas, kvitus, bet ne „pažymas“.
 
Kol KAM vengia keisti ydingą praktiką ir persekioja parengtus karius, kurie tas žinias iš esmės nelabai ir gali panaudoti civiliniame gyvenime, o pašaukti bet kada būtų priversti vykdyti įsakymus ir naudoti tas žinias, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017-03-14 dieną užvertė administracinę bylą, kurioje nusprendė panaikinti įsakymo dalį ir visiškai patenkinti kario skundą. KAM dar galės skųsti šį sprendimą apeliacine tvarka. Iš esmės, teismui pareikalavus pateikti patirtas mokymosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, KAM negalėjo to padaryti, pateikė skirtingus skaičius bei pažymas. Šiuo atveju atsitiko taip, kaip ir minėjome, išlaidos privalo būti skaičiuojamos ne pagal KAM „iš oro“ surašytas „pažymas“, o pagal faktiškai patirtas tikslias ir konkrečias realias išlaidas konkrečiam kariui neskaitant karinių ir civilių mokslų katedrų išlaikymo kaštų, kurie bet kokiu atveju pagal struktūrą yra numatyti biudžete.
 

„Niekada nesuprasiu tokios pozicijos, kada pati Krašto apsaugos ministerija ima persekioti karius už tai, kad jie buvo rengiami ginti kraštą ir vyko į mokymus vykdydami vadų įsakymus kelti kvalifikaciją. Vieša paslaptis, kad didžioji dalis kursų yra organizuojami ir juose kariai dalyvauja ne savo noru, o dėl to, kad gauna įsakymą arba privalo kursuose, mokymuose ir kvalifikacijos kėlime dalyvauti tam, kad jiems būtų suteiktas aukštesnis laipsnis, pareigos. Šiuo atveju kariai nelabai gali ir pasirinkti, nes priešingu atveju praranda prasmę pati tarnyba, nes kiekvienas karys nori gauti aukštesnį laipsnį, kadangi tai žymi kario patirtį, rangą ir stažą. Pavyzdžiui, jeigu UAB X (kaip ir KAM ar LK dabar daro) savo viduje apmokytų savo darbuotoją, o jam išėjus iš darbo pagal „pažymas“ pareikalautų kompensacijos, 99 proc. esu įsitikinęs, kad nė viena įstaiga nepriteistų tų išlaidų“ – teigia Laimonas Jakas. 

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ rekomenduoja kariams nepasirašinėti su KAM papildomų sutarčių dėl mokymosi ir kursų, kadangi po to, tie kariai, išėję į atsargą, gali tapti skolininkais ir turėti reikalų su antstoliais. Pagal tarnybos statutą vadai privalo rūpintis karių kvalifikacijos kėlimu, o pavaldiniai turi vykdyti įsakymus. Įsakymo vykdymas vykstant į mokymus, kursus ir kvalifikacijos kėlimą yra tiesioginis kario pareigų vykdymas. Todėl išlaidos, patirtos dėl tokių mokymų galėtų būti pripažintos tik tokiu atveju, jeigu KAM neišlaikytų puskarininkių mokyklos ir Lietuvos karo akademijos, kurioms yra skiriamos milžiniškos lėšos nepriklausomai nuo to, ar tas karys ten mokysis ar ne, o tie mokymai būtų rengiami civilinėse organizacijose, kurios už kiekvieną studentą pateiktų apmokėjimui aiškią sąskaitą. 

 
VšĮ „Karių teisių gynimo centras“

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...