LAIMONAS JAKAS: ŠAUKTINIŲ IR PKT KARIŲ SAVIVALDYBĖSE SOC. GARANTIJŲ ANALIZĖ (0)

Paskelbta 2015 Gruodžio 17 d.

LAIMONAS JAKAS: ŠAUKTINIŲ IR PKT KARIŲ SAVIVALDYBĖSE SOC. GARANTIJŲ ANALIZĖ
 
2015 metų gegužę VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ atliko užklausas visose savivaldybėse Lietuvoje apie karių socialines garantijas. Viso dalyvavo 35 respondentai (savivaldybės, kurios atsakė į mūsų pasikreipimą). Pastaruosius 10 metų rokiruotės būdu Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vairu dalinosi tai Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), tai Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD).
Ne kartą teko girdėti iš LSDP deleguoto KAM ministro, kad pastarasis „labai“ rūpinasi karių gerove ir siekia kurti patrauklesnę tarnybą, remti karius ir spręsti su tuo susijusias problemas. Be to, ne kartą tokia pat panašia pozicija rėmėsi ir kitos barikadų pusės politikė buvusi KAM ministrė partijos TS-LKD narė Rasa Juknevičienė.
Tačiau baigus atlikti lyginamąją analizę tarp respondentų, kokias socialines garantijas užtikrina savivaldybės, tapo labai aišku, kas iš tiesų vyksta su karių garantijomis rajonuose ir kas už tai vienaip ar kitaip yra atsakingi. Todėl plačiau teikiu atliktą analizę pagal gautus duomenis.
Viso iš visų respondentų mažiau nei pusė teikia paramą tikrosios karo tarnybos (TKT) kariams 50 proc. paramą, todėl tai nėra itin geras rodiklis, kadangi galima daryti išvadą, kad tik 42,86 proc. savivaldybių šalyje kariams yra kompensuojama už ikimokyklinio ugdymo įstaigose išlaidas. Likę 57,14 proc. savivaldybių kariai neturi tokios teisės į paramą (lentelė Nr. 1). 
 
 
Viso iš visų respondentų tik 1/5 teikia paramą privalomosios pradinės karo tarnybos (PPKT) kariams paramą dengiant komunalines išlaidas PPKT metu, todėl tai nėra itin geras rodiklis, kadangi galima daryti išvadą, kad tik 20 proc. savivaldybių šalyje PPKT kariams yra kompensuojama už komunalines išlaidas. Likę 80 proc. savivaldybių PPKT kariai neturi tokios teisės į paramą (lentelė Nr. 2).
 
Apibendrinus šiuos du paramos paketus TKT ir PPKT kariams, aiškėja tokios tendencijos, kad mažoji dalis savivaldybių šiandien supranta paramos reikšmę ir deda indėlį į šalies saugumą, kitos savivaldybės, to nedaro ieškodamos pasiteisinimų praeityje arba bandydamos perkelti atsakomybę LR Vyriausybei. Viena vertus galima sutikti, kad šis klausimas turėtų būti išspręstas Vyriausybės lygiu, tačiau nepaisant to nebuvo gauta jokių duomenų, kad savivaldybės, kuriose tokios paramos yra neteikiamos, būtų kažką dariusios, keitusios sprendimus ar pasikreipusios į KAM ar LR Vyriausybę dėl sprendimų ieškojimo.
Be abejo, akivaizdu, kad labiausiai turėtų būti tikėtina, kad LSDP ir TS-LKD valdomose savivaldose šių klausimų neturėtų būti, kadangi šios partijos turėjo savo KAM ministrus ir LR Vyriausybės ministro pirmininko postą kaip ir turėjo visas galimybes ir priemones suvienodinti socialines garantijas ir užtikrinti TKT ir PPKT karių socialinių garantijų nepertraukiamumą ir skyrimą. Deja, tačiau būtent SLDP ir TS-LKD žinioje esančiose savivaldose didžiausias skaičius savivaldybių lyginant su kitomis neišsprendė šių klausimų ir nesirūpino rajonuose gyvenančių karių garantijų užtikrinimu, įgyvendinimu, skatinimu. Žemiau pateikiame duomenis, kuriuose matyti savivaldybių pagal partijas pasiskirstymą teikiant bei neteikiant paramą TKT ir PPKT kariams ikimokyklinio ugdymo įstaigose patiriamų išlaidų kompensavimui bei komunalinių paslaugų kompensavimui PPKT metu.
Lentelėje Nr. 3 matyti, kad būtent didžiąją dalį savivaldybių, kuriose neteikiama TKT kariams 50 proc. parama ikimokyklinio ugdymo įstaigose priklauso LSDP – 6 savivaldybės; ir TS-LKD – 3 savivaldybės. Santykiniai vertinant, iš 8 LSDP kontroliuojamų savivaldų gautos informacijos net 6 neskiria minėtos paramos, o tai reiškia, kad LSDP, turėdama savo KAM ministrą, vadovaudama vyriausybei, užtikrina tik 25 proc. savivaldybių TKT PPKT karių socialines garantijas. Šiek tiek geresnė situacija yra su TS-LKD, kadangi iš viso iš gautų jų valdomų savivaldybių duomenų nustatyta, kad 4 (57 proc.) savivaldybėse iš 7 parama yra užtikrinta, tačiau pagal bendrą skaičių TS-LKD lieka antroje nuo galo vietoje.
Šios paramos užtikrinimas geriausiai įgyvendinamas pagal partijas: Lietuvos laisvės sąjunga – liberalai (50 proc.) ir Lietuvos liberalų sąjūdis (60 proc.).
 
Nemažiau yra svarbu atkreipti dėmesį, kuriose ir kokių partijų kontroliuojamuose rajonuose šiandien diena mažiausiai rūpinamasi PPKT karių parama kompensuojant jų patiriamas komunalines išlaidas PPKT metu (Lentelė Nr. 5). Pagal gautus respondentų atsakymus matyti, jog TS-LKD partija, kurios žinioje buvo KAM, iš viso neteikia tokios paramos. Kalbant apie LSDP, kurios žinioje yra didžioji dalis respondentų savivaldybių, tik 2 LSDP kontroliuojamos savivaldybės iš 8 tokią paramą užtikrina. Detaliai procentine išraiška galima matyti, kurios partijos ir visuomeniniai komitetai labiausiai savo kontroliuojamose savivaldose užtikrina PPKT teisę į komunalinių išlaidų kompensaciją:
 
DALIS PAGAL UŽIMAMAS SAVIVALDAS TEIKIANT PARAMAS PROC.
LLS-liberalai                                            50
LRLS                                                         20
TS-LKD                                                       0
LSDP                                                         25
Tvarka ir teisingumas                               0
LVŽS                                                         25
Komitetai                                                  50
LLRA                                                           0
Darbo partija                                             0
 
 
Įvertinus TKT specifiką, nuolatinę karininkų rotaciją, kareivių ir seržantų periodinį perkėlimą iš vieno savivaldybėje esančio dalinio į kitos savivaldybės teritorijoje esantį dalinį, išvada peršasi tik viena, kad šiai dienai priešingai nei teigia LSDP paskirtas KAM ministras, nėra užtikrintas vienodas socialinių garantijų paketas kariams šalies mastu vertinant 35 savivaldybių iš 60 gautus atsakymus. Dėl ko nukenčia karių šeimų gerovė ir finansai. Todėl remiantis pateiktais skaičiavimais VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ rekomenduoja:
 
1. LR Vyriausybei pašalinti dvigubus standartus, t.y. atstatyti LR Vyriausybės panaikintą nutarimą dėl PPKT kariams komunalinių paslaugų PPKT metu kompensacijos;
2. KAM ministrui skirti asignavimą savivaldybėms komunalinių paslaugų PPKT kariams kompensavimui;
3. Savivaldybių administracijoms skirti visiems TKT kariams 50 proc. kompensaciją IUĮ vaikų išlaikymui.
 
Pagarbiai,
Laimonas Jakas

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...