Laimonas Jakas : "LR Seime įregistruotas įstatymas, leidžiantis kariams vienytis į profsąjungą" (2)

Paskelbta 2017 Kovo 08 d.

Laimonas Jakas: LR Seime šiandien įregistruotas įstatymas, leidžiantis kariams vienytis į profsąjungą

 

Laimonas Jakas VšĮ Karių teisių gynimo centro vadovas

2017 vasario 22 d. VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ vadovas Laimonas Jakas, dalyvaujant Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovui, susitiko su LR Seimo socialinių ir darbo reikalų komiteto nariu Gediminu Vasiliausku ir Seimo švietimo komiteto nare Aušra Papirtiene. Susitikimą inicijavo tiek Laimonas Jakas, tiek LR Seimo nariai, siekdami išsiaiškinti problematiką, į ją įsigilinti ir kartu aptarti konkrečius veiksmus, kuriais ateityje būtų galima suteikti kariams konstitucinę teisę, jau seniai egzistuojančią daugelyje Europos šalių ir leidžiančią kariams būti profsąjungos nariais.

Pasak Laimono Jako, Europos šalių patirtis rodo, kad profesinės sąjungos sugeba sėkmingai atstovauti socialiniams ir ekonominiams karių interesams, bendradarbiaudamos su savo šalių apsaugos ministerijomis. Profesinės sąjungos nedaro neigiamos įtakos karių drausmei, nors jų nariai ir neturi teisės streikuoti.
 
Šiandien Europoje sėkmingai veikia šios profesinės sąjungos:
 
Profsąjunga                             Šalis     Steigimo metai         Narių skaičius
ACMO-CGPM                        Belgija           1909                         7035
AFMP-FNV                            Olandija         1898                         15949
CS                                            Danija            1967                         9126
DBwV                                    Vokietija         1956                      194474
HKKF                                     Danija            1959                         4224
HOSZ                                     Vengrija          1991                         2866
MARVER-FNV                     Olandija          1907                         5298
NEZAVISNOST                      Serbija           2013                         650
SAMO                                     Švedija           1907                         13636
SOVGC                                 Juodkalnija      2012                         396
AFU                                         Malta             2015                         600
KONWENT                           Lenkija            1990                         3000
SOB                                     Makedonija                                         3600
 
Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, karių profesinė sąjunga padėtų išspręsti kylančius vidinius konfliktus tarp vadų ir pavaldinių, stabdytų nestatutinius santykius, neteisėtus atleidimus iš tarnybos, neteisėtų nuobaudų skyrimą bei dažnai pasitaikantį piktnaudžiavimą tarnybinėmis pareigomis. Be to, karių profesinė sąjunga padėtų Lietuvos kariuomenės bendruomenei geriau suprasti kasdienę paprasto kario tarnybą ir kariams rūpimus socialinių garantijų bei ekonominius klausimus, kuriuos profsąjungos lyderiai kartu su LR Krašto apsaugos ministerija galėtų spręsti diskusijose. Tokia karių teisė užtikrintų tinkamą karių atstovavimą ir dialogą su LR Krašto apsaugos ministerijos bei Lietuvos kariuomenės vadovybe, o tinkamas socialinis dialogas padėtų geriau sutelkti, paruošti bei motyvuoti karius, pritraukti daugiau norinčių rinktis kario profesiją.
 
2017 m. vasario 10 d. Lietuvos trišalėje taryboje lankėsi Europos karių profesinių sąjungų ir asociacijų susivienijimo EUROMIL, kurios prezidiumo narys yra ir Laimonas Jakas, prezidentas Emmanuel Jacob (EUROMIL spaudos pranešimas). Susitikimo metu socialiniams partneriams, ministerijų atstovams bei posėdyje dalyvavusiems LR Seimo nariams jis pristatė karių profesinių sąjungų padėtį Europoje ir jų naudą stiprinant karių moralę. Trišalė taryba vienbalsiai pritarė karių profesinės sąjungos steigimui Lietuvoje ir nurodė, kad turi būti pašalintos visos kliūtys, trukdančios kariams vienytis į profsąjungas. 
 
Dar 2017 m. vasario 2 d. VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ vadovas Laimonas Jakas karių profesinės sąjungos steigimo idėją pateikė naujajam Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui, kuris šiam pasiūlymui neprieštaravo ir pažadėjo detaliai įsigilinti į šį dalyką" – pažymi L. Jakas. Todėl LR Vyriausybės ir ypač Krašto apsaugos ministro dalyvavimas bei šios idėjos palaikymas yra itin svarbus Lietuvos kariams. 
 
Lietuvos politiniame pasaulyje tokią idėją palaikančiųjų ratą stiprina taip pat ir Europos lygiu žinomi lyderiai, tokie kaip EUROMIL prezidentas Emmanuel Jacob, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Peter Scherrer, kuris dar 2017 m. vasario 23 d. LR Seime konferencijoje „Socialinė Europa – nauji iššūkiai“ išsakė aiškią poziciją, kad „Kariai turi turėti galimybę vienytis į profesines sąjungas Lietuvoje“.
 

Laimonas Jakas pateikė LR Seimo nariams Lietuvos karių profesinei sąjungai steigti būtinus įstatymų projekto dokumentus, parengtus VšĮ „Karių teisių gynimo centre“, kuriuos derino ir analizavo kartu su teisininkais. Trišalės tarybos aktyvūs svečiai – LR Seimo narys, socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Gediminas Vasiliauskas ir LR Seimo narė, švietimo komiteto narė Aušra Papirtienė pateikė savo įžvalgas. Jie akcentavo, kad šiam projektui priimti reikia politinės valios, kuri, kaip jie tikisi, bus pozityvi. Todėl šiandien, rūpindamiesi Lietuvos profesionaliais kariais, įregistravo įstatymo pataisą, leidžiančią Lietuvoje kariams būti profesinės sąjungos nariais.

 
„Šiandien buvo įregistruotas VšĮ „Karių teisių gynimo centro" vadovo Laimono Jako parengtas įstatymo projektas, kuris reiškia didelį postūmį į priekį einant demokratijos ir LR Konstitucinės valstybės, europietiškos valstybės keliu" – teigia L. Jakas. Todėl VšĮ „Karių teisių gynimo centro" vadovas L. Jakas kartu su EUROMIL vadovybe ir kitų šalių profsąjungų lyderiais yra pasirengęs teikti pagalbą ir paramą, konsultuodamas tiek LR Seimo narius, tiek LR Vyriausybės atstovus, tiek ir LR Krašto apsaugos ministerijos atstovus karių profesinės sąjungos steigimo klausimais. Be abejo, toli žvalgytis nėra taip būtina, kadangi Lietuvoje jau keliolika metų sėkmingai veikia policijos pareigūnų profesinės sąjungos, kurios taip pat pasidalintų įgyta patirtimi ir būtų tikrai geras pavyzdys.

VšĮ "Karių teisių gynimo centras"

 

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...