LR Kariai gali dirbti papildomai kitą darbą (0)

Paskelbta 2012 Birželio 21 d.

"Teismas <...> nagrinėjo klausimą dėl muitinės pareigūnų teisės dirbti kitą darbą. Pirmiausia buvo dar kartą išaiškintas valstybės tarnybos teisinis statusas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo klausimas, karinės, sukarintos bei saugumo tarnybos atribojimas nuo civilinės tarnybos. Teismas pabrėžė, kad Konstitucijoje yra nustatyti statutinių valstybės tarnautojų apribojimai, skirti depolitizuoti įstaigų veiklą. Tačiau statutinių valstybės tarnautojų statusas įpareigoja įstatymų leidėją nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris apribotų pareigūnų veiklą, bei nustatytų papildomus kriterijus sprendžiant, ar kitas darbas būtų suderinamas su einamomis pareigomis. Buvo prieita prie išvados, kad muitinės pareigūnams nėra draudžiama dirbti kitą darbą ar eiti pareigas, jeigu yra atliktas įvertinimas, ar kitas darbas nepažeidžia viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, netrukdo jo einamoms pareigoms muitinėje bei nediskredituoja pareigūno vardo" (LR Konstitucinis teismas, 2012-02-27 nutartis Nr. 15/2008-19/2010-25/2010-106/2010-27/2011-36/2011).

LR Krašto apsaugos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme 2 str. numatyta, kad "Profesinė karo tarnyba – Lietuvos Respublikos piliečio pagal profesinės karo tarnybos sutartį savanoriškai įsipareigota ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka atliekama nuolatinė karo tarnyba kariuomenėje ar kitose krašto apsaugos sistemos institucijose, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais kitose valstybės, užsienio valstybių ar tarptautinėse institucijose".

Šiu atveju, įvertinus aukščiau pateiktą LR Konstitucinio teismo išaiškinimą, PKT karys kaip statutinis valstybės tarnybos tarnautojas einantis karo (karinę) tarnybą, norintis dirbti kitą darbą, remiantis šiuo LR Konstitucinio teismo išaiškinimu gali dirbti kitą darbą, tačiau prieš įsidarbinant PKT karys privalo pateikti savo vadovybei prašymą įvertinti, ar kitas darbas nepažeidžia viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, netrukdo jo einamoms pareigoms muitinėje (šiuo atveju kariuomenėje) bei nediskredituoja pareigūno (šiuo atveju kario) vardo.

Pagarbiai,

Laimonas Jakas

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...