LR KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ANTROJO (2) OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTO VEIKLOS YPATUMAI (0)

Paskelbta 2015 Vasario 13 d.

2015 metų vasario 13 dieną Laimonas Jakas dalino skrajutes (iš Lietuvos Liberalų sąjūdžio Vilniaus skyriaus politinės reklamos sąskaitos apmokėtas skrajutes rinkimams į Vilniaus miesto tarybą (Sąrašo Nr. 26), kadangi kandidatuoja į tarybą sąraše 39 numeriu) į LDK Gedimino štabo bataliono dalinį atvykstantiems kariams. Viskas vyko nepažeidžiant tvarkos ir įstatymų. Skrajutėse turinys yra pateiktas laikantis Vyriausiosios rinkimų komisijos reikalavimų, korektiškai, tekste teiginiai yra pilietiški, o siekiai demokratiški, todėl tokių skrajučių dalinimas ir kvietimas karius įgyvendinti pilietinę pareigą atvykti balsuoti 2015 m. kovo 1 d. rinkimuose jokiais būdais negali būti laikomas neteisėtu ar kaip nors kitaip pažeidžiančiu kitų asmenų teises.

Apie 7 val. 44 min. praeinantiems dvejiems kariams Laimonas Jakas prisistatė ir norėjo įteikti skrajutę, pakvietė karius balsuoti artėjančiuose rinkimuose. Vienas iš karių atsisakė imti skrajutę (žemiau pridedamas turinys), tačiau kitas paėmė. Iš karto po to antrasis karys įsakė kitam kariui grąžinti skrajutę ir uždraudė skaityti ją, po to vėl antrą kartą tą patį įsakė, čiupo skrajutę ir, išplėšęs ją iš to kario rankų, grąžino Laimonui Jakui ir nurodė, kad jis yra antrojo (2) operatyvinių tarnybų departamento (toliau – AOTD) karys ir kad Laimonas Jakas neturi teisės dalinti tų skrajučių.

LR Konstitucijos 28 str. aiškiai nurodo, kad niekas negali varžyti kito asmens teisių ir laisvių. Norime priminti, kad LR piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį per išrinktus atstovus (LR Konstitucijos 33 str.), todėl norėdami teisingai pasirinkti atstovą turi teisę gauti informaciją ir skaityti informaciją apie kandidatą. Spaudos laisvė – kiekvieno demokratinės visuomenės piliečio teisė laisvai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Ta laisvė gali būti apribota tik įstatymu, siekiant apginti žmogaus sveikatą, garbę, orumą, privatų gyvenimą, taip pat valstybės konstitucinę santvarką, nepriklausomybę bei teritorinį integralumą. Valstybėje, kurioje egzistuoja spaudos laisvė, kiekvienas pilietis turi teisę netrukdomas įstatymo nustatyta tvarka steigti laikraščius, žurnalus, radijo ir televizijos stotis bei kitas visuomenės informavimo priemones. Jų cenzūra yra draudžiama. Valstybinės institucijos bei privačios struktūros negali kištis į visuomenės informavimo priemonių veiklą. Niekas negali riboti žmogaus teisės užsiimti žurnalistine veikla. Spaudos laisvė yra vienas iš pagrindinių valstybės demokratiškumo kriterijų.

Toks antrojo (2) operatyvinių tarnybų departamento kario veikimas yra antikonstitucinis, nukreiptas prieš spaudos laisvę, o tokia cenzūra jokiais būdais negali būti toleruojama. Toks kario elgesys diskredituoja Krašto apsaugos ministerijos ir operatyvinių tarnybų departamento veiklą, žemina kario vardą.

Už žmogaus teises ir laisves,

Laimonas Jakas

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...