VŠĮ „Karių teisių gynimo centras“ reikalauja ištirti KAM tarnybinio tyrimo komisijos veiksmus (0)

Paskelbta 2015 Spalio 27 d.

VŠĮ „Karių teisių gynimo centras“ reikalauja ištirti KAM tarnybinio tyrimo komisijos veiksmus

2015-10-19 dieną Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) antrą kartą pripažino Krašto apsaugos ministerijos tarnybinio tyrimo komisijos (TTK) neteisėtus veiksmu (pridedama). Labiausiai šioje situacijoje glumina, kad net ir panaikinus tokius sprendimus, vis tiek vėl tai sprendė ir spręs TTK tie patys nariai, o LR Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) tiek anksčiau, tiek dabar liko ir greičiausia liks abejinga drausmės statuto pažeidimams, kuriuos atlieka komisijos nariai (plk. Ltn. Saulius Pikturna, mjr. Nijolė Bražinskaitė, kpt. Laurynas Mikelėnas, Asta Mozerienė, Jūratė Tulušytė, Segėjus Montvila).

Jau 25 metus gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, neseniai atšventėme LR Konstitucijos dieną, tačiau susidūrus su šia situacija akivaizdu, kad Konstitucija tėra tik dulkantis popiergalius politikų ir neteisėtus veiksmus vykdančių kai kurių karininkų, valstybės tarnautojų, darbuotojų ir ministrų stalčiuje. Todėl net neabejoju tuo, kad J. Olekui ir jam pavaldžiai komisijai LR Konstitucija yra tiek pat artima kiek numirėliui maldaknygė.

Ar galima nors kartą pabudus ryte džiaugtis laisva nepriklausoma Lietuva, jausti laisvę ir nepriklausomybę, išsivadavimą nuo komunistinių pančių? Deja, vis dar negalima. Taip, galima užmerkti akis prieš šias problemas, įsijungti Lietuvos kai kuriuos žinių portalus, televiziją, perskaityti propaganda bei politikų šališkumu dvelkiančius straipsnius apie kovą prieš korupciją, prieš monopolį ir kovą už žmogaus teises, save įtikinėti, sau ir kitiems meluoti, kad gyvename laisvai ir nepriklausomai, tačiau tai niekada nepaneigs nuogos tiesos apie šalyje kariuomenę krečiančią velniavą ir tikros tiesos apie supuvusių politikų rankose pasmaugtą teisingumą.

Iš tiesu, konkrečiu atveju mirusio kariškio žmona jau trečius metus bando gauti tai, kas priklauso jai ir jos vaikui, bando gauti tai, dėl ko aukojosi jos sutuoktinis be sąlygiškai vykdydamas užduotis, kurios procese tapo nebe užduotimis ir užduotis tapo laisvas laikas nuo tarnybos. Dar ginčo pradžioje moters akyse tvenkėsi ašaros dėl netekties ir dėl KAM negailestingos teisingumui vykdomos giljotinos, tačiau bėgant metams ašaros akyse dingo, o abejonės teisingumu vis stiprėjo. Net ir laimėjus bylą ir pranešus tai nieko dėtai ir teisėtų reikalavimų turinčiai moteriai, pastaroji tik atsakė, ar tai tikrai bus pabaiga, ar ir vėl ta pati komisija spręs taip pat tą klausimą..?

Atsakymas tikrai yra nelengvas, nes būtent KAM ministrai dabartinis Juozas Olekas, o prieš tai Rasa Juknevičienė savo geležinėmis sovietinio komjaunuoliško tvaiko pritvinkusiomis raudono kraujo rankomis baigia visiškai nužudyti teisingumą Lietuvoje. Kiek galima kartų kęsti tokios valdžios neteisėtus veiksmus ir kęsti perkamus ar politiškai šališkus straipsnius apie demokratiją ir laisvą Lietuvą? Gana, tikrai jau senai yra gana, todėl mes turime daryti kiekvienas tai kas yra mūsų pareiga – neleisti galutinai pasmaugti teisingumą ir turime visomis teisėtomis priemonėmis iškovoti tikrąją nepriklausomybę Lietuvai be komunistinių atliekų, po ko Lietuva taptų laisva ir sąžininga šalimi.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ (toliau – KTGC) niekada nesitaikstė ir nesitaikstys su tokiu neteisingumu, todėl dar kartą kreipėsi į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą bei KAM ministrą Juozą Oleką (pridedama), kad būtų atstatytas teisingumas ir būtų kalti karininkai nubausti. Tačiau šiandien tiek mirusio kario žmonai, susidūrusiai su sistema, KTGC, kad kreipimuose reikalavimus tenkins ir įvyks taip, kaip prašo KTGC, abejonių kyla daug, o ypač dėl KAM ministro J. Oleko, kuris jau seniai turėjo matyti ir atlikti veiksmus, stabdančius karių teisių pažeidimus kariuomenėje, ir kurių jis niekada nemato, nes matyt nenori to žinoti, ir dėl Prezidentės Dalios Grybauskaitės, vietoje kurios į mūsų ir kitų piliečių pasikreipimus biurokratinius atsakymus rašo nekompetentingos sekretorės ir perduoda visus klausimus spręsti tai pačiai KAM, dėl kurios duodamas skundas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-10-19 sprendimas pakeis pačios tarnybinio tyrimo komisijos veiklos principus ir reglamentą, kadangi iki šiol TTK, neturėdama tam nei specialiųjų žinių nei galių, priiminėjo neteisėtus sprendimus ir mėgino ne kartą įteisinti tokius neteisėtus sprendimus teismų sprendimais (visus tokius sprendimus Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirtindavo kaip teisėtus, po ko LVAT juos naikindavo). Trumpai tariant, šiuo LVAT sprendimu KAM TTK buvo apkarpytos galios ir buvo įpareigota savo sprendimus ne vien tik surašinėti taip, kaip patogu Krašto apsaugos ministerijai, tačiau juos ir pagrįsti tiek teisiškai, tiek specialistų žiniomis. Ateityje karių žuvimo ar nelaimingo atsitikimo metu sveikatos pablogėjimo priežastinį ryšį su tarnyba KAM TTK privalės grįsti medicinos srityje ar kitose srityse ekspertų išvadomis. O tokiu atveju kariams atsivers kelias sulaukti teisingo ir teisėto sprendimo, ko iki šiol trūko šiame komisijos darbe, todėl mūsų darbas nenuėjo veltui ir, sutramdžius KAM TTK neteisėtą veiklą, tuo pačiu augs ir karių moralė bei mažės baimė žuvimo ar sveikatos praradimo atveju palikti šeimą ar pačiam su šeima likti be socialinių garantijų. Nėra gerai, kada visi kariškiai mato kaip KAM per TTK stengiasi atimti priklausančias socialines garantijas iš žuvusių karių šeimų, todėl dėl tokios veikos turėtų atsakyti tiek KAM vadovybė, tiek TTK komisijos nariai, kurie mano manymų tiesiogiai ir realiai žlugdo karių moralę ir griauna pasitikėjimą kariuomene iš vidaus ir iš išorės. Aptariamas sprendimas yra reikšmingas ir kitoje vykstančioje byloje, kurioje pareiškėją dėl mirusio kapitono L. Balčiūno atstovauja taip pat VšĮ „Karių teisių gynimo centras“, kadangi ir šioje panašioje byloje TTK, mano vertinimu, viršydama įgaliojimus, be specialiųjų žinių medicinos srityje, pažeisdama drausmės statutą tinkamai nevykdydama pareigų priėmė ginčijamą sprendimą, kurį remiantis paskutine formuojama praktika tikėtinai LVAT panaikins ir gražins šį klausimą spręsti iš naujo KAM

Pagarbiai,

Laimonas Jakas

 

Lankytojų komentarai

Komentarai neberodomi, nes nebeaktualūs

Puslapis kraunasi...